Co víme o této malé pobaltské zemi? Zřejmě mnoho ne. Pojďme si tedy dnes představit část její kultury. Estonsko je malou zemí, která však překvapí velikostí své literatury. I přes relativně malý počet spisovatelů se objevují velice zajímavá díla, která mají co říci i v těžké konkurenci ostatních literárních mocností s mnohem většími možnostmi co se týká počtu spisovatelů. Co myslíte? Existuje i překlad z estonštiny do češtiny? Díky Česko-estonskému klubu založenému v roce 1991 si můžeme užít i velmi kvalitní překlady, které přidávají na celkové kvalitě estonských literárních děl. A jaká významná literární díla by neměla uniknout vaší pozornosti?

Předpoklady k moderní literatuře se vynořily spolu s dílem, které napsal Gustav Suits. Ten přímo organizoval kulturní hnutí Mladé Estonsko a z jeho pera vznikly básnické sbírky, jako je Elu tuli  (překlad z estonštiny zní Oheň života), Tuulemaa (překlad z estonštiny je Země větrů) nebo Oheň a vítr (originál: Tuli ja tuul). Ve všech dílech se snaží podmínit lásku s Estonsku a zažehnout plamen národní hrdosti. Překlad z estonštiny ve všech případech je velmi pěkný a jejich krása je nezpochybnitelná. Pro milovníka poezie se určitě jedná o jednu z povinných četeb.

Realistická tvorba z emigrace

Hluboké historické základy většinou estonská tvorba příliš nemá a středověké prameny nenabízí takovou kvalitu jako novější díla. Eduard Vilde je představitelem estonské prózy a dramatu, který později musel tvořit v emigraci. Hlavním motivem pro jeho díla se staly mechanismu přímo či nepřímo určující lidské osudy, což patří mezi nesmrtelná témata snadno aplikovatelná víceméně na jakoukoliv dobu. Jeho velkým románem je dílo Külmale maale (překlad z estonštiny je Do chladného kraje), kde líčí osudy života lidí v estonské vesnici v období bídy. Jeho dalšími díly s tématikou aktuální v době jejich vzniku jsou Mahtra sòda (překlad z estonštiny zní Vojna v Mahtře) anebo drama Skřítek.

Působivé drama o vlkodlakovi

Tragické dramatické dílo s názvem Vlkodlak (estonsky Libahunt), které napsal August Kitzberg si klade za cíl vysvětlit a srozumitelně vyjádřit složitý konflikt mezi hlavním hrdinou a často až nepřirozeně otrockým duchem vesnického společenství.

Neustálé lidské hledání pravdy

Anton Tammsaare představuje další zvučné jméno estonské literatury. Jeho snahou bylo navázat na obrozenecký realismus a snažil se i o psychologickou prózu. Jeho velkým dílem je pentalogie Pravda a spravedlnost (v originálu Tõde ja õigus). Po vytvoření tohoto na zpracování náročného díla se věnoval vytváření milostných románů, jako je například Život a láska nebo Miloval jsem Němku.

Z druhé poloviny 20. století

Rozdělení Estonské republiky se významně podepsalo na vytvoření dvou hlavních proudů literatury. Jde o exilovou a místní tvorbu. V rámci exilové tvorby jsou díla často mnohem více upřímná a nabízí realističtější pohled na věc, i když na druhou stranu může chybět přímo zúčastněný pohled. Na konci tohoto období dosahuje vrcholné kvality groteskní tvorba A. Valtona s dílem Osm Japonek. Stejný autor se zároveň pokusil sdělit svou zkušenost s masovou deportací estonských rolníků v románu Masendus ja Lotus (překlad z estonštiny je Zdeptání a naděje), kde vypráví o těžkých osudech během této nelehké doby.

Za zmínku jistě stojí i autor Jaan Kross, který se ve svých historických románech zabýval problémem kompromisu a nonkorfomity v různých sociálních rovinách. Mezi jeho velmi zajímavá a poučná díla patří například Hodina na otáčecí židli, Ústupky v zájmu dohody, Blázen Jeho Veličenstva.

Hledáte kvalitní překlad z estonštiny? Neváhejte a poptejte nás ještě dnes. Rádi pro Vás vyhotovíme nejen běžný, ale také úřední překlad.