Několik následujících článků budeme věnovat tématu konce války v různých zemích. Tyto země jsme vybíraly podle jazyků, které překládáme. Druhá světová válka se týkala skutečně celého světa, i když na území amerického kontinentu se přímo nebojovalo. Velmi důležitou roli sehrála Velká Británie. Jak vypadal konec války v obou anglicky mluvících zemích a jak se slaví Den vítězství dnes?

Konec války v UK

V posledních fázích války se již nebojovalo přímo nad Britskými ostrovy. Zároveň však byla Velká Británie do války zatažena kvůli častým bombardováním a náletům v minulých letech. Přes řadu neúspěšných pokusů se však nikdy nevzdala a vytrvala ve svém odporu až do chvíle, kdy bylo možné otevřít druhou frontu a zvrátit průběh dějin. Překlady z angličtiny jasně hovoří o tom, že se jednalo o těžké období i pro místní obyvatelstvo, které žilo v neustálém strachu z příletu dalších bombardérů.

Když skončila válka, milióny lidí se vydali na náměstí oslavovat. Čekali na projev premiéra Winstona Churchilla. Ten po válce zdůrazňoval myšlenky vytvořit „Spojené státy evropské“ bez předsudků a touze po pomstě. Konec války byl velmi oslavován, ale počáteční radost začalo po čase střídat mnoho otázek, na které bylo potřeba podat uspokojivé odpovědi.

Co bude dál?

Důležité bylo sledovat vývoj ve východní části Evropy. Churchill nedůvěřoval Stalinovi a měl k tomu svůj důvod. Naneštěstí byl později odvolán a nahrazen. Velká Británie se potýkala i s řešením vlastních záležitostí a vnitřních pochodů. Později byla součástí západního bloku s poměrně chladnými vztahy k východnímu bloku.

Jak vypadají oslavy konce války v UK?

Den vítězství je oslavován průvody přehlídkami. Velké oslavy jsou tradičně připravovány hlavně na kulatá výročí od konce války. Dobré je podívat se na překlady z angličtiny a přečíst si dobové příběhy veteránů a pamětníků, které vykreslují danou dobu i s dopadem na jednotlivce.

Konec války v USA nastal až v září

Spojené státy americké se do válečného konfliktu zapojily až o dva roky později. Boje se nikdy nepřenesly přímo na území amerického kontinentu, ale zuřily tvrdé námořní a letecké bitvy v Tichém oceánu. Americké síly byly vyslány nejen na pomoc do Anglie, ale zaobíraly se hlavně problémy s Japonskem, které vyvolalo otevření válečného stavu atentátem na přístav Pearl Harbor.

Oficiální konec války nastal pro USA až 2. září 1945, kdy byla oficiálně podepsána japonská kapitulace. Konec války výrazně urychlil i vynález a použití atomovým bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki.

Z bitvy v Tichomoří existují působivé knihy, u kterých se vyplatí vynechat překlady z angličtiny, ale rovnou si přečíst originál. Po skončení Druhé světové války zbrojení neskončilo a panovala takzvaná Studená válka se Sovětským svazem. Výsledkem je celá řada vynálezů a pokroky v bojových technikách.

Oslavy konce války v USA

Konec války nastal na 61. narozeniny tehdejšího amerického prezidenta Harryho Trumana. Ten nezapomněl během oslav zmínit i velmi důležitý přínos a podniknutí podstatných kroků od předchozího prezidenta Roosevelta. Den vítězství je slaven 2. září a jedná se o federální svátek. Oslav se účastní veteráni, probíhají průvody plné dobové vojenské techniky. Objevují se ale i demonstrace za ukončení všech aktuálních válečných konfliktů, kam jsou vysíláni američtí vojáci.

K tématu konce války najdeme mnohé zdroje, které popisují události těchto posledních dní. U spousty takových zdrojů existují i kvalitní překlady z angličtiny, které si můžeme přečíst v našem rodném jazyce.