…práce přichází „lavinovitě“

Jedním z kolegů, se kterými naše agentura spolupracuje, je ostřílený překladatel technických dokumentů z němčiny pan Pavel P. Jako překladatel a tlumočník začal pracovat ještě před rokem 1989, kdy jel před Vánocemi 1988 s kolegou na technické jednání do Vídně a pak dál do Švýcarska.

Dnes zcela běžné, za režimu před listopadem 1989 jedinečný zážitek. Předvánoční atmosféra Západu spojená také s návštěvou Lichtenštejnska ho ve finále nasměrovala na dráhu překladatele. Po pádu režimu tak začal pracovat jako OSVČ. S naší agenturou spolupracuje již od roku 2017.

K němčině se dostal přes svou zálibu v četbě knih a díky svým přátelům v tehdejší NDR. Jeho první větší překlad byl návod k počítači Commodore 64. Přepis na papír a potom ťukání na psacím stroji. „V paměti mám stále upozornění: pozor na kávu vylitou do klávesnice, zničí celé zařízení.“ Za svou první výplatu si koupil knihy, které jsou jeho vášní.

Svou práci by neměnil, i když s sebou přináší jistou obezřetnost, protože při překladech musí být člověk pořád ve střehu, je

likož žádný překlad není stejný. Stále podle něj totiž platí zásada, že všechno je jinak. Každý překlad je jiný a představuje pro něj svým způsobem výzvu. Připouští, že vytížení je někdy velké, ale zároveň se stává, že člověk je pár dní bez práce a pak zase neví co dřív. Je pro něj běžné se přizpůsobit zadané práci a termínům. Někdy začíná v 5.00, jindy končí až po půlnoci. Nejraději pracu

je dopoledne na vyhrazeném místě u počítače s internetovým příjmem rádia a TV. Ke své práci využívá elektronický slovník Millennium a jako my všichni přítele Googla.

A jaká je Vaše nejhorší zkušenost s překladatelskou agenturou? 

Nejmenovaná česká agentura u mě poptávala překlad do češtiny. Byla to nějaká smlouva, kde se točily velké peníze. Měl jsem podepsat souhlas se smluvní pokutou 100 000 Kč a dalšími právními postihy, pokud někam někdy uniknou informace. Pro mě jako překladatele záruky žádné, jen sankce. Zakázku jsem tehdy nepřijal. A jako úsměvné si vybavuji požadavek na vracení přijatého faxu a e-mailu k překladu poštou. Ani to, už v současné digitální době nepřichází k úvahu.