Dnešní článek věnujeme americkým státním svátkům. Většinu z nich dobře známe a částečně se objevují i u nás i když ne jako státní svátek.

Státní svátky v USA

Každá země má jiné tradice, což znamená, že se liší i jejich státní svátky. Před výletem do dané země bývá dobré podívat se, jestli v dané době neslaví některý ze státních svátků. Tento stručný přehled se vám může hodit i pro překlady z angličtiny.

Nový rok – 1. ledna

V USA je tento den nazývám jako New Year´s Day a jedná se oslavu příchodu nového roku. Tento svátek je ve spoustě zemí a není potřeba příliš vysvětlovat jeho důvod. Jedná se o den plný nových předsevzetí a odpočívání po náročných silvestrovských oslavách.

Výročí narození Martina Luthera Kinga Jr. – třetí pondělí v lednu

Každý rok je třetí pondělí v lednu věnováno uctívání památky baptistického kazatele Martina Luthera Kinga Jr., který patří mezi jedny z největších bojovníků za lidská práva Afroameričanů. Zasloužil se o ukončení rozdělování na černé a bílé obyvatele Ameriky, za což získal Nobelovu cenu za mír. Zemřel předčasně kvůli zastřelení atentátníkem.

Inaugurační den – 20. ledna každý 4. rok po volbách prezidenta

Slavnostní obřad, během kterého nový prezident USA stvrzuje přísahu. Pokud na toto datum připadá neděle, posouvá se svátek na pondělí.

Výročí narození George Washingtona

Jedná se o oslavu narození historicky prvního prezidenta Spojených států amerických. Někdy je svátek označován i jako Den prezidentů, protože také Abraham Lincoln se narodil v únoru. Pro překlady z angličtiny bývá vždy dobré znát i alternativní názvy těchto svátků a znát kulturní kontext země.

Den obětí války – poslední pondělí v květnu

Dříve tento svátek sloužil k uctění obětí americké občanské války, ale dnes slouží jako připomínka všech padlých v různých válkách. Memorial Day bývá tradiční přehlídkou zasloužilých veteránů a vzdání pocty aktuálně sloužícím vojákům. Překlady z angličtiny používají i termín Vzpomínkový den, protože se jedná o formální připomenutí všech obětí války. Ke svátku se nepojí bujaré oslavy, ale spíše komornější uctění památky mrtvých.

Den nezávislosti – 4. července

Jedná se pravděpodobně o jeden z nejznámějších svátků v Americe. Slouží jako připomenutí důležitého dne 4. července 1776, kdy byla oficiálně přijata Deklarace nezávislosti Spojených států na Velké Británii. Oslavy probíhají veselým způsobem a rozhodně nechybí dobré jídlo.

Svátek práce – první pondělí v září

Září je symbolickým koncem pravého léta a škola začíná až následující den po tomto odpočinkovém svátků nazývaném Labor Day.

Columbův den – druhé pondělí v říjnu

Překlady z angličtiny vypráví o první oslavě dne výročí objevení amerického kontinentu Kryštofem Columbem. Jedná se o významný den pro celou zemi s tradicí oslavy již od roku 1792.

Den veteránů – 11. listopad

Každý rok je jedenáctý listopad dnem oslavy válečných veteránů. Všichni vysloužilí vojáci jsou automaticky považováni za hrdiny a mají svůj svátek. Tento den je zároveň i datem, kdy se připomíná podepsání konce První světové války. K oslavám patří shromáždění a vyprávění příběhů od válečných veteránů. Rovněž jsou udělována vyznamenání a válečné hřbitovy jsou plné květin.

Den díkůvzdání – čtvrtý čtvrtek v listopadu

Velmi oblíbený svátek byl dříve symbolem pro poděkování za podzimní dobrou úrodu potravin. Dnes se jedná o slavnosti spojené s dobrým jídlem, jako je pečený krocan a další dobroty. Nemusíte dokonale zvládat překlady z angličtiny, abyste věděli, že anglický název zní Thanksgiving Day. Tradičně se jedná o oslavu hojnosti a bohatosti, což se projevuje hlavně na sváteční tabuli. K tomuto svátku se i rodiny schází dohromady a mnohdy má celý den nádech rodinné atmosféry a obecně vzdávání díků za příležitosti

První svátek vánoční – 25. prosinec

U nás máme kouzelný vánoční večer, kdy Ježíšek přináší dárky. Pro americké děti je však čekání ještě o něco delší a rozbalování dárků, které jim donesl Santa Claus, připadá až na ráno 25. prosince. Svátek je důležitý hlavně pro věřící, protože se jedná o den narození Ježíše Krista. V moderní době jsou oslavy spojovány s bohatou výzdobou a dáváním spousty dárků. Překlady z angličtiny hovoří o tradici státního roku z roku 1870.