Aktuálně čtete již druhý článek zabývající se překlady internetových stránek. Tento text by Vám měl opět ukázat různé pohledy na to, jak k takovému úkolu, respektive marketingovému záměru přistupovat.  Obecně lze říci, že překlad internetových stránek je určitě dobrý tah, jelikož se tak můžete otevřít mnohem více zákazníkům z různých zemí a s různou jazykovou vybaveností. Na druhou stranu si určitě musíte zodpovědět několik otázek souvisejících s tím, jak to přesně provést. Část myšlenek jste si již mohli přečíst v první části našeho článku. Tato druhá část je pouze volné pokračování, které by Vám také mohlo snad lecčems pomoci.

Zamyslete se nad…

Položte si otázku, proč chcete přeložit web do cizího jazyka. Je pro Vás překlad webu důležitý proto, abyste zacílili na potenciální zákazníky v České republice nebo za hranicemi? Jsou Vaše internetové stránky určeny cizincům žijícím v ČR?

Pokud se chcete držet striktně domácího trhu, potom je vhodnější vlastnit jednu doménu a web mít v několika jazykových mutacích (s ohledem na Vašeho potenciálního zákazníka). Jestliže je Vaším cílem expanze na zahraniční trhy, potom je určitě lepší, abyste vlastnili doménu v dané zemi a s patřičnou koncovkou. I přesto, že do této alternativy budete muset zainvestovat více peněz, tak se rozhodně vyplatí. Tento postup je lepší nejen pro to, že to na zákazníka dobře působí, ale také z hlediska SEO. Jestliže z nějakého důvodu nemůžete registrovat doménu s přesným názvem Vaší společnosti, potom se snažte o registraci alespoň velice podobného názvu. I tento krok Vám může pomoci k tomu, aby si Vás zákazníci zapamatovali. Úplně nejlepší by bylo, pokud byste v dané zemi měli založenou také svojí, alespoň malou pobočku (a toto uvedené na Vašich internetových stránkách).

Pokud odkazujete na Vaše stránky například na holandských webech, je pro potenciální zákazníky mnohem lepší, když z odkazu hned skočí na Váš web v holandštině než například v češtině s možností volby jazyka. Takový krok totiž zbourá první překážku, kterou by zákazník musel překonat proto, aby se dostal k potřebnému obsahu ve svém vlastním jazyce. Vyhledávače obecně vyhodnocují web na základě jazyka, který je nastaven jako hlavní. To je důvod pro to, abyste pečlivě zvážili Váš překlad webu do cizího jazyka s unikátní doménou a hostingem v dané zemi.

Kdo Vám zajistí překlad webu?

V předchozích bodech jste si zodpověděli základní otázky týkající se překladu internetových stránek. Nyní, když jste již pevně rozhodnuti, že Vám zahraniční trh nesmí utéci, musíte vyřešit, kdo Vám daný překlad webu udělá.

Tuto práci musí vykonat překladatel, který je nejen rodilý mluvčí v dané zemi, ale zároveň se plně orientuje v dané kultuře. Perfektní znalost jazyka, slangových výrazů nebo obchodního slovníku je samozřejmostí. Musí to být profesionál na svém místě který, v případě Vašich dotazů nebo potřeby konzultace, Vám bude ochoten poradit a pomoci. My Vám takové překlady nabízíme.Naši překladatelé jsou nejen rodilí mluvčí, kteří se dlouhodobě zabývají překladatelskou činností, ale jsou také zkušení v oblasti překladů internetových stránek s různým zaměřením. Překládáme internetové stránky s odbornou tématikou (technické, strojírenské, automotive weby), ale také s obecnými nebo kulturními obsahy. Zadejte Vaši poptávku a my Vám rádi přichystáme cenovou kalkulaci na míru. V případě Vašich dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky, emailem, nebo přes poptávkový formulář.