Význam překladatelských služeb nespočívá pouze v kvalitních jazykových znalostech překladatele, ale také ve schopnosti dodržet kontinuitu obsahu textu. Obsah překladu musí být srozumitelný a především jednoduše pochopitelný pro konečného čtenáře. Předmětem dnešního článku bude proto vyzdvižení významu obsahu u samotného překladu. Je potřeba připomenout, že kvalitní překlad vyžaduje také kvalitní vstupní text, a proto již při zadání objednávky je třeba, aby byl předán dokument, který má kvalitní obsah. Jen díky tomuto kroku lze adekvátně pracovat na překladu textu. V dalším kroku je třeba si položit otázku – pro koho je text určen a co je jeho cílem? Zamyslete se nad následujícími třemi body, které by Vám mohly pomoci vytvořit lepší vstupní dokument a následně potom i lepší překlad textu.

–        Obsah vytvořený na základě emocionálního propojení: Nechť je Váš obsah dostatečně empatický vůči čtenářům a zaujme je! Informace, kterou chcete předat, musí být zajímavá a žádoucí. Přemýšlejte nad tím, kdo je Vaším čtenářem, odkud pochází, co ho zajímá, proč by měl číst Vaše sdělení. V tomto směru je velmi důležitý také překlad textu. Kvalitní překladatel se musí umět vcítit do čtenáře a svým vlastním jazykem zachytit jemné nuance překladu, osobitý humor, případně i vhodný slangový výraz nebo specifické jazykové obraty. Tento typ obsahu je většinou vhodný pro úzký okruh cílových čtenářů, kteří jsou vymezeni lokálně, společnými zájmy, nebo jiným pojícím znakem.

–        Obsah vytvořený na základě vlivu: Jestliže potřebujete oslovit širokou skupinu čtenářů, pak bude Váš překlad textu založen především na kreativním a zajímavém jazyce. Čím je potřeba zaujmout více lidí, tím zajímavěji musí být napsán už vstupní text.

–        Informativní obsah: Tento poslední typ obsahu je určen jako informativní, opět pro široké publikum. Překlad textu bude proto založen na používání obecných a ustálených výrazů, které budou nejen srozumitelné, ale také budou mít svoji řádnou formu. Takový typ obsahu může být tvořen více autory a obecně text může být velmi dlouhý. Z kvalitativního hlediska by bylo nejlepší, aby daný dokument překládal jeden překladatel, ale v tomto případě není překážkou ani práce více překladatelů (obzvlášť při větší časové náročnosti).

–        Technický překlad: Stejně, jako v každém textu, i zde nejvíce záleží na vstupním zdrojovém textu. Tento by měl být vytvořen velmi jasně, srozumitelně, se správnou terminologií a ve vhodném formátu. Technické překlady jsou specifické tím, že je u nich jasně daná terminologie. Terminologie může pocházet přímo od zákazníka, kdy překladatel naváže na již zaběhnuté výrazy, anebo bude čerpat z vlastního terminologického slovníčku. Technické překlady jsou zajímavé tím, že co jazyk, to trošku jiné zvyklosti při překladu. Dalším specifikem jsou jednotlivé fabriky, kam bude konečný překlad putovat. Krásným příkladem může být Rusko – co společnost, to mírně odlišná terminologie. Na toto je třeba se připravit a případné poznámky a komentáře je důležité řešit buď se zákazníkem, nebo přímo s jeho koncovým zákazníkem.

Ať už je Vaším cílovým zákazníkem jakýkoli čtenář, v naší překladatelské agentuře Překlady Martina pro Vás najdeme optimální řešení Vašeho překladatelského oříšku. Kontaktujte nás s Vaší poptávkou a obratem získáte kompletní nabídku služeb. Využijte náš kontaktní formulář, anebo se s námi spojte emailem, či telefonicky.