V minulosti se mnohokrát vyrojily úvahy nad tím, jak pomalu ale jistě překladatele a tlumočníky ve větší či menší míře nahradí technika. Dnešní doba však ukazuje pravý opak. Překladatelů a tlumočníků teď aktuálně z ukrajinského a ruského jazyka do češtiny je nedostatek. Sami jste jistě zaregistrovali zvýšenou poptávku po této jazykové kombinaci. Ano, je to dáno válkou na Ukrajině a masivním exodem rusky a ukrajinsky mluvícího obyvatelstva. Dle úvah z minulosti bychom tak měli mít všichni v telefonu nebo na počítači nainstalovaný sofistikovaný překladatelský program, který by všechno přeložil. Automatické překladače, které máme v telefonu, nebo jsou online, by měly fungovat. Ale nefungují a osobně se domnívám, že ani v budoucnosti pořádně fungovat nebudou. Jednoduše pro to, že nestačí na aktuální potřeby, jak ostatně vidíme v současné době. Jejich slovní zásoba a jazykové spojení, která mají ve své databance, nenahradí práci skutečných tlumočníků. Strojový překlad má své nedostatky a není tak dokonalý jako člověk, který se tlumočením a překlady živí.

Zde jen malá ukázka automatického překladu předchozí věty do angličtiny.

  • Google: Machine translation has its drawbacks, but it is not so perfect for a person who interprets and translates live.
  • Překladač z webu: Machine translation has its shortcomings and is not as perfect as the man who interprets and translates for a living.
  • Itranslator: Machine translation has its shortcomings and is not a crak perfect as a person who feeds on interpretation and translation.

Samozřejmě na jednoduché věty, jejichž obsah je nezaměnitelný, jsou automatické překladače „dostačující“ v tom smyslu, že si onen kontext „domyslíte“, pokud se jedná o překlad do češtiny nebo do cizího jazyka, který na nějaké úrovni ovládáte. Na oficiální překlad, který byste chtěli předložit svému potencionálnímu klientovi, jednoduše nemají a překladatele nenahradí. Není to jen o kontextu, ale také v případě tlumočení také o dialektu, „nejasné“ mluvě dané osoby (však si jistě i v češtině, když s někým hovoříte, všimnete, že to „ř“ není úplně „ř“) a to nemluvím o různých řečových vadách. Tyto diagnózy se vyskytují a procházejí všemi národy a jejich jazyky. Bylo by tak moc hezké, kdyby aktuálně všichni sociální pracovníci nebo cizinecká policie, měli na svém stole telefon, kde by se zmáčknutím jednoho tlačítka spustilo nahrávání a následně druhým tlačítkem překlad namluveného slova. V kontextu k jejich aktuální práci říkám: „bohužel, že to tak není“, ale ani z výše uvedených důvodů to v nejbližší době nebude. Mluvené slovo je variabilní jako je rozmanitý člověk a tak tlumočníci a překladatelé budou potřeba (podle mne) vždycky a stroj člověka (alespoň v oblasti tlumočení a překladů) nenahradí, ač ta snaha byla, je a bude velká. Pokud tak chcete něco přeložit, využijte naše služby, jsme tu totiž pro vás již 10 let.

Pro poptávky můžete využít náš poptávkový formulář nebo nám jednoduše zavolejte a obratem Vám sdělíme cenovou nabídku i s termínem dodání.