V současné době existuje mnoho cest, jak šířit informace napříč zeměmi. Jednou z takových cest je například překlad novinových článků. Nejčastěji se takto překládají články z angličtiny, jelikož mnoho hlavních zpráv a informací pochází z anglicky mluvících zemí. V dnešním článku se zaměříme na to, jaké mohou nastat komplikace při překladu z angličtiny a v čem jsou zrovna novinové články specifické.

Zásadní překážkou je překlad samotného titulku. Nadpisy a titulky jsou napsány většinou v nějaké zkratce, která má za cíl nejen zaujmout čtenáře, ale také podat jim co nejvíce informací o následném článku. Překlad z angličtiny je proto velkou výzvou pro ty, kteří se daným úkolem budou zabývat. Je třeba zachovat stejnou formu sdělení a srozumitelnosti pro čtenáře. Americké a britské noviny obsahují titulky, které ve své stručnosti a zkratkovitosti zachytí podstatná sdělení pro publikum. Překlad do cizího jazyka proto někdy nemusí být přesný. Zkratky jsou jedním z aspektů, které zaměstnají nejednoho překladatele napříč celým světem. Problematicky se jeví také vyjádření vhodného času. To, co lze v angličtině vyjádřit několika málo slovy, vyžaduje v nejednom cizím jazyce souvislou, a tedy i delší srozumitelnou větu. A už proto v tomto bodě se stává překlad z angličtiny trošku oříškem. Jestliže má překladatel přesně daný počet znaků, který musí obsahovat nadpis, pak to musí být opravdový znalec nejen oboru, ale také novinařiny, aby vytvořil vhodný titulek k danému tématu. Velkou výzvou jsou proto nejen obecné články a zpravodajské texty, ale především také informace ze světa techniky, ekonomie, IT nebo medicíny. Obecně platí, že čím exaktnější obor, tím na daný překlad z angličtiny musí být lepší překladatel a odborník v jednom.

Obecně lze říci, že je lepší, pokud jednotlivé oborové články překládají překladatelé, kteří mají zaměření na danou problematiku. Vyhotovený článek je tak mnohem kvalitněji zpracován, než kdyby toto vyhotovoval jeden překladatel s nálepkou „jsem dobrý na všechno“. Toto určitě není cesta nejen ke kvalitní novinařině, ale také ke kvalitnímu překladu.

Úskalí překladu nespočívá pouze v oborovém zaměření. Jestliže jde článek do tisku, nebo má sloužit široké veřejnosti k přečtení, tak opravdu silně doporučujeme korekturu. Korektura je finální kontrola nejen po stylistické, ale také po gramatické stránce. V neposlední řadě se kontroluje i terminologie, která musí být správně a přesně zasazena do kontextu.

V naší překladatelské agentuře Překlady Martina najdete nejen spolehlivé překladatele, ale také novináře, kteří si umí s každým textem vždy adekvátně poradit. Ať už máte zvláštní požadavky na překlad, nebo samotný překlad z angličtiny patří do velmi specifické oblasti, neváhejte se na nás obrátit s vaší poptávkou.  Naším cílem je dodat vám kvalitní překlad, kterému předchází vhodná nabídka. Proto s vámi budeme řešit jednotlivé aspekty zakázky a dostanete od nás kompletní překladatelský servis.