PřekladyMartina.cz poskytují dokonalé překlady do angličtiny pomocí široké škály zkušených a nadaných rodilých mluvčí. Což znamená, že překlady do angličtiny od nás nebudou rodilému mluvčímu činit žádný problém se čtením a pochopením textu.

U větších překladatelských projektů, používáme tým anglických rodilých mluvčí. V tomto případě je nejdříve proveden vzorový překlad v rozsahu jedné normostrany. Jelikož si velmi dobře uvědomujeme, že překlady do angličtiny mohou být z jakékoliv oblasti (ať už se jedná o marketing, obchod, strojní výrobu, nebo třeba automotive byznys), vytvoříme vzorový překlad s použitím termínů z daného oboru. Po schválení dokončíme projekt tak, aby bylo dosaženo maximální oborové konzistence.

1. Obecné překlady

Ať už má váš projekt pod 100 slov, nebo naopak nad 10 000 stránek, naše agentura Překlady Martina, Vám poskytne rychlé, přesné a kvalifikované překlady rodilým mluvčím požadovaného jazyka.

Obecné překlady nám můžete zaslat v jakémkoliv formátu a formě – mohou to být eseje, dokumenty nebo třeba i webové stránky.

2. Technické překlady

Specializujeme se na odborné překlady i těch nejsložitějších technických dokumentů. Náš sortiment zahrnuje odborné příručky, knihy, smlouvy a návrhy, systémové popisy a specifikace, datové listy, výkresy CAD, vědecké práce, lékařské dokumentace, obchodní korespondenci, software a další důležité dokumenty. Mezi které patří například obchodní podmínky pro země, kde se snaží společnost vstoupit na trh, dotazy a poptávky zákazníků apod.

3. Marketingové překlady

Zajištujeme překlady marketingových dokumentů a materiálů v několika jazycích. Naše agentura Vám poskytne velké osobní a systematické zaměření se smyslem pro detail tak, aby naše služba odpovídala přesně Vašim kritériím a jazykovým požadavkům.

Pomůžeme Vám s překlady speciálních marketingových projektů, jako jsou brožury, inzerce v časopisech a novinách, webové stránky, vizitky, nebo i průvodní dopisy.

Naši překladatelé nejsou vybírání pouze na základě znalosti jazyka, ale také díky jejich odbornému zaměření. Náš tým zaručuje přesné a dobře napsané překlady marketingových dokumentů, reklam, PR článků a dalšího propagačního materiálu jako jsou letáky či brožury.

4. Literární překlady

V literárním překladu nejde ani tak o doslovný překlad, či klasický překlad slovo po slovu cílového jazyka. Jde spíše o snahu zprostředkovat čtenářům autorovu myšlenku, evokovat stejnou náladu a zanechat eleganci původního vyprávění. Kromě toho, že disponujeme týmem překladatelů, kteří mají hluboké jazykové znalosti a znalosti místních kultur, literární překladatelé jsou spíše často literárními odborníky a tvořivými spisovateli.

Literární překladatelé překládají romány, povídky, divadelní hry, básně a podobné texty, zahrnující jak klasická, tak současná díla. V posledních letech je literární překlad také vyžadován ve filmovém a divadelním průmyslu.

5. Lékařské překlady

Pokud jde o překlady zdravotnické dokumentace, je nanejvýš důležité, aby Váš překlad byl dokončen rychle a s přesností odborných termínů. Jedině tak bude srozumitelný zdravotnickým personálem, jako jsou doktoři, sestřičky nebo i lidé, kteří z těchto dokumentů budou vycházet. Lékařské a farmaceutické texty jsou obecně řazeny mezi jedny z nejsložitějších i v původním originálním jazyce. Může za to odborná terminologie, proto je důležité, aby výsledný překlad byl jak stylisticky, tak technicky správný a hlavně srozumitelný pro rodilého mluvčího.

 

Kontaktujte nás a získejte nezávaznou kalkulaci ZDARMA!