eměcko je druhý největší exportér zboží na světě, dále je to třetí největší importér a má třetí největší ekonomiku na světě. Němčina je zároveň jeden z nejvíce užívaných jazyků uvnitř Evropské unie. Proto se nelze divit, že překlady do němčiny jsou velmi hojně poptávány.

Němčina zároveň patří k jazykům s nejkomplexnější jazykovou strukturou. Základem pro dobrý překlad je proto mít rodilého mluvčího, který zná německou kulturu. Na následujících příkladech si ukážeme, proč jsou nejen překlady do němčiny tak náročné a zároveň jaké jazykové nástrahy skrývá samotný jazyk pro běžného uživatele.

Prvním problémem jsou podstatná jména. V němčině lze spojovat několik slov dohromady a díky tomu potom vznikají dlouhé a složité složeniny slov, které se těžko překládají ať už do angličtiny nebo jiného jazyka. V podstatě neexistují ekvivalenty slov, které by tyto složeniny mohly nahradit. Téměř vždy je nutné, při překladu z němčiny, využít alespoň jednoduchou větu k opisu daného podstatného jména. Tento postup nejenže komplikuje samotný překlad, ale je také nutné, aby překladatel přesně věděl a uměl vystihnout podstatu sdělení daného textu. Naopak překlady do němčiny umožňují samotnému překladateli využít nepřeberné možnosti jazyka.

V případě německých sloves není situace o mnoho jednodušší. Je třeba, aby překladatel velmi citlivě vnímal všechny předpony a přípony, které razantně změní celý smysl samotného slovesa. Před jednoduché a známé sloveso stačí připojit předponu „zer“, „ver“ nebo jiné a samotné sloveso získá úplně jiný význam. I toto je důvod, proč je nutné velmi pečlivě znát všechny možné konstrukce sloves a jejich gramatické tvary.

Naopak pořádek slov ve větě se zpočátku může jevit jako nejjednodušší část německé gramatiky. Faktem je, že jednoduchý pořádek slov ve větě mají pouze věty jednoduché s jedním slovesem. V těchto případech stojí sloveso na druhém nebo třetím místě. Jakmile se do věty zamíchají různé časy a další slovesa, tak se celá stavba vět opět komplikuje. Překlady do němčiny, ale také z němčiny, proto vyžadují velmi zkušené překladatele, kteří mají cit pro jazyk.

K těmto vyjmenovaným specifikům je nutné připočíst také dialekty, které němčina, stejně tak jako jiné jazyky, má. Pro překladatele je proto velmi důležité vnímání jazyka a to nejen zdrojového, ale také cílového. My jsme rádi, že Vám můžeme představit náš tým německých rodilých mluvčí, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s překlady do němčiny a zároveň také z němčiny do češtiny. Více informací naleznete zde.