Automotive průmysl lze považovat za jedno z odvětví, které může čerpat mnoho pozitivního z globalizace. V současné době, každý nový model auta je v podstatě ihned k dispozici na různých trzích po celém světě. Díky globalizaci se tak otevřel trh pro mnohé automobilky, které ruku v ruce s novými modely musí jazyk svého marketingu přizpůsobit dané zemi. Specializované automotive překlady se proto staly nedílnou součástí strategie každé společnosti, která se pohybuje v automotive průmyslu napříč všemi regiony.

Jestliže automobilka expanduje do nového regionu, ať už s novou výrobou, nebo s cílem prodeje koncovým zákazníkům, vždy potřebuje mít veškeré materiály kvalitně přichystány v jazyce dané oblasti. Kvalitní automotive překlady jsou proto vítanou službou, které každá taková společnost ocení.

Mezi hlavní texty, které se při takové zahraniční expanzi překládají, patří především technické dokumentace, technické nebo katalogové listy, servisní, diagnostické či jiné manuály. Všechny tyto dokumenty musí být zpracovány přesně a kvalitně, aby odpovídaly původnímu textu. Kromě těchto dokumentů se běžně překládají také internetové stránky, bulletiny, newslettery, magazíny, marketingové dokumenty nebo reklamní slogany. Překladatel, který se danou zakázkou zabývá, musí být zkušeným odborníkem v daném oboru a dokonale znát specifickou automotive terminologii.  My Vám tyto odborné překlady můžeme nabídnout nejen za dobrou cenu, ale také v nejkratším možném čase při zachování maximální kvality.

Technické překlady vyžadují odbornost v daném segmentu, ale také až téměř akademickou znalost výrazů, obratů a slovních spojení, které se zde vyskytují.  V závislosti na Vaší poptávce se bude Vašemu překladu věnovat odborník, který má dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Jsme rádi, že Vám tyto typy překladů můžeme nabídnout a proto nám ještě dnes zašlete Vaši poptávku.