Další ze série článků o konci války patří Estonsku. Vzhledem k tomu, že nabízíme překlady do estonštiny, tak se rádi této země pověnujeme. Estonsko si muselo několikrát získat svou nezávislost. Během války to nemělo jednoduché a poraženou stranu vítalo jako osvoboditele. Kdo byl pro Estonsko skutečným nepřítelem? A jaké jsou dnes oslavy konce 2. světové války?

Jiný vítězný den

Významným svátkem v Estonku je 23. červen, kdy si připomínají vítězství v bitvě o Cēsis. Jednalo se o rozhodující bitvu estonské osvobozenecké války v roce 1919. Po vítězství v této bitvě si však Estonsko svobodu příliš dlouho neužilo, protože jen o několik let později nastala další období okupace. Překlady do estonštiny z jiných jazyků významně pomohly mezinárodním kontaktům a tehdejší parlamentní republice.

Druhá světová válka uvrhla Estonsko do dlouhého období okupace

Dohoda mezi Hitlerem a Stalinem vedla k tomu, že v roce 1940 bylo Estonsko bleskově obsazeno sovětskými vojsky. Nebyl čas se bránit a hned v červenci 1940 došlo k vyhlášení Estonské sovětské socialistické republiky. Jedná se o temné časy pro místní obyvatele, kteří nebyli ani tolik poškození přímým válečným konfliktem, ale spíše politickými represemi, kdy docházelo k popravování potenciálně nebezpečných lidí. Ti, co nebyli ihned popraveni, byli transportováni do pracovních táborů na Sibiř. V letech 1941 se změnila okupační mocnost a na dva roky převzala vládu německá vojska. V roce 1943 však sovětský svaz Estonsko opět osvobodil, i když radost z takového osvobození měla hořkosladkou příchuť. Na více než 45 let přestala existovat samostatná Estonská země a jednalo se o dlouhé období ruské okupace.

Paradoxní vítání Němců

Po prvotním obsazení v roce 1940 nastala překvapivá radost, když Německo začalo obsazovat Estonsko. Místní obyvatelé vítali Němce téměř jako osvoboditelské vojsko a byli víceméně na jejich straně. Sympatizování s německými vojsky bylo podpořeno i díky úzkým vztahům s Finskem, které bylo na začátku války dvakrát napadeno od Sovětského svazu. Během těchto konfliktů mělo Finsko poměrně značnou podporu od Německa. Překlady do estonštiny jsou velmi oblíbené právě hlavně v souvislosti s kontaktem s Finskem.

Oslavy konce války

Během oslav konce války se občas objevují protesty ruské menšiny. Překlady do estonštiny mají velmi vysokou kvalitu, a tak se dozvídáme i o podobných událostech jako byl například konflikt okolo přenesení pomníku Neznámého vojáka symbolizujícího padlé sovětské vojáky z parku na vojenský hřbitov. Jinak se jedná spíše o komornější akci uctění památky padlých a pokládání květin na hroby vojáků. Nejedná se o žádné velké slavnosti a panují rozdílné názory na projevování vděčnost k osvobození právě Sovětským svazem, který následně rozpoutal horší období a potrestal zemi na projevenou radost při okupaci německými vojsky.

Válka ale není černobílá a má svá různá tajemství. Kvalitní překlady do estonštiny nám umožňují nahlédnout do nelitých uliček dějin a dozvědět se například o zapomenutých transportech a dalších válečných tajemstvích. Naštěstí existují kvalitní překlady do estonštiny, díky kterým si užijete místní literární tvorbu s touto tématikou.

Obnova nezávislosti

Svou nezávislost mohla po dlouhé okupaci Sovětským svazem obnovit země až po pádu režimu. Moderní historie samostatného autonomního estonského státu se tedy píše až od 20. srpna 1991. Vztahy s Ruskem jsou však velmi křehké a napjaté. Bude trvat velmi dlouho, než v Estonsku zapomenou na utrpěná příkoří.

Historické texty, dokumenty, úřední překlady. Překlady do estonštiny nabízíme nejen u těchto dokumentů, ale i dalších. Využijte našich služeb a poptejte nás emailem, či telefonicky.