vbVšichni víme, že anglicky se mluví v Anglii, tedy ve Velké Británii. Zároveň víme i to, že angličtina je úředním jazykem Spojených států amerických. Protože k oddělení těchto dvou velkých výskytů anglicky mluvících lidí proběhlo před značnou dobou, můžeme pozorovat jisté rozdíly. O co konkrétně se jedná a jak se liší americká a britská angličtina?

usaRozdíly v psaném jazyce

Úskalím angličtiny je to, že stejně znějící slova mohou být zapsána různými způsoby. Často můžeme narazit na situaci, kdy v americké verzi chybí určitá písmenka. Můžeme si tedy myslet, že se jedná o chybu. Žádná chyba to však není a jedná se pouze o vypouštění určitých písmenek, jak to Američané s oblibou dělávají. Oproti tomu Angličané si potrpí na komplikovanější zápisy slov, kde musí být všechna písmena. Pozorovat to můžeme například u slova barva, která se podle britské angličtiny píše colour a podle americké pouze color.

Jak je to s výslovností?

Problém s výslovností trápí většinu studentů anglického jazyka při poslechových cvičeních nebo přímé konfrontaci s rodilým mluvčím. Výrazně rozdíly nemusí panovat pouze mezi britskou a americkou angličtinou, ale objevují se různé druhy výslovnosti přímo v rámci jednotlivých částí obou zemí. Jiný přízvuk má člověk ze západní části Spojených států a jinak bude mluvit člověk z jižní části. Důvodů může být hned několik. Přízvuk se může vyskytovat na první nebo poslední slabice. Někdy je to způsobeno vyslovením písmena jinak. Američané vyslovují na konci slabiky všechna písmena r, ale Britové ne. Příkladem je slovo car.

Ani slovní zásoba není identická

Jiný význam slov či rovnou celých frází dokáže vytvořit značně trapné situace. Od drobných odlišností ve slovech při psaní a výslovnosti mohou mít dokonce jiný význam či nemusí mít v opačné verzi anglického jazyka význam žádný. Například v Anglii běžná zdvořilostní fráze “Are you all right?” je používána bez očekávání odpovědi a téměř v každé situaci, ve Spojených státech se vás na podobnou otázku zeptají pouze v případě, kdy budete vypadat, že nejste úplně v pořádku. Omylu se můžete dopustit i při používání slova pants. To je v Americe používáno pro kalhoty, ale ve Velké Británii se jedná o slovo vyjadřující spodní prádlo. Pro označení kalhot v Anglii raději použijte výraz trousers.

Jak se nesplést?

Pokud plánujete navštívit Ameriku nebo Velkou Británii, vždy se dopředu připravte na to, jaké odlišnosti můžete objevit. Ať už je to jiný význam určitých frází nebo slova, která se v jedné variantě angličtiny příliš nepoužívají. V zásadě se však jedná o stejný jazyk, což znamená, že když anglicky umíte, tak se domluvíte víceméně všude tam, kde je tento jazyk používaný.  Standardní angličtina není přesně definována a dokonce sami lingvisté nemají jasnou představu o tom, jak by měla vypadat. Slovní zásoba se stále vyvíjí a s rostoucím počtem lidí, kteří ovládají anglický jazyk bez toho, aby byli rodilými mluvčími, se šíří jakási běžná forma angličtiny. Ta bývá pro potřebu běžného komunikačního styku očištěna od složitých frází a příliš komplikované gramatiky. Používáním často užívaných slov se přechází vzniku nedorozumění mezi americkou a britskou angličtinou.

Řešíte překlad do britské nebo americké angličtiny?

Toto můžete řešit s naší překladatelskou agenturou. Vzhledem k rozdílům americké a britské angličtiny je potřeba vždy k objednávce uvést, do jaké angličtiny požadujete překlad. Toto se týká především marketingových materiálů, knih, nejrůznějších publikací nebo letáčků. V případě technického překladu (návody, bezpečnostní listy atp.) toto není potřeba řešit. Poptejte u nás překlad ještě dnes a obratem získáte přehled nejen o ceně, ale také termínu dodání.