Portugalsky dnes aktivně mluví přibližně čtvrt miliardy lidí, z nichž se 200 milionů nachází i mimo území Portugalska i Ameriky. Tento jazyk je velmi podobný španělštině a můžeme u něj zaznamenat podobné rozdíly v rámci americké a evropské portugalštiny.

Rozdílná slovní zásoba

Nejvíce je portugalština rozšířena hlavně v Brazílii. Na tomto území se v období kolonizace usadili Portugalci, což vedlo k rozšíření právě tohoto jazyka. Od té doby zaznamenala místní portugalština značný vývoj a odlišilo se od sebe několik jejích forem.

Například vlak se v Portugalsku řekne comboio, ale v Brazílii je to trem. Slova si nejsou vůbec podobná a možná došlo k většímu vlivu španělštiny či angličtiny, kdy některá slova byla přejata a lehce upravena. Uveďme si to na dalším příkladu. Portugalci řeknou slovo obrazovka jako ecrã, kdežto v Brazílii řeknou tela. Velký rozdíl je i u slova autobus, který se na evropském území řekne a píše jako autocarro a na území Jižní Ameriky se setkáte s výrazem ônibus.

Pozor na výslovnost

Brazilská portugalština zní odlišně než ta, se kterou se domluvíte na evropském kontinentu. I když jsou rozdíly mezi americkou a evropskou portugalštinou víceméně podobné jako v případě španělštiny, u portugalštiny můžeme pozorovat větší rozdíly ve výslovnosti. V Brazílii hlavní rozdíl spočívá v tom, že nevyslovují znělé a výrazné R, jako v případě evropské varianty jazyka. Naopak můžeme pozorovat, že měkké s, které se čte běžně jako [š] čtou normálně jako [s]. To znamená, že při poslechu obou variant zjistíme, že v americké verzi portugalského jazyka se méně „šišlá“. To může působit problémy při snaze o zachycení slov do psané podoby. Většina Brazilců by však měla rozumět i v případě, že na ně budete mluvit evropskou variantou jazyka. Platit by to mělo i obráceně. Záleží hodně na tom, jestli se s tím již setkali a jestli se zvládnete lehce přizpůsobit jejich způsobu používání dané řeči.

V Brazílii je jednodušší gramatika

Už v samotné portugalštině je poměrně jednoduchá gramatika, kdy Portugalci nepoužívají druhou osobu množného čísla, ale nahrazují ji třetí osobou. V Brazílii šlo toto zjednodušení ještě dál a nepoužívají už ani druhou osobu jednotného čísla.

Schválení dohody Acordo Ortográfico (Dohoda o společném pravopisu všech portugalsky mluvících zemí) pocházející z roku 1990 znamenalo přiblížení jednotlivých variant ve spisovné řeči. Převažují tedy pouze drobnější rozdíly, jako například mezi americkou a britskou angličtinou.

Celkově se tedy dá říci, že portugalština používaná na americkém kontinentu a hlavně v Brazílii je jednodušší formou klasické evropské verze. Jednotlivé varianty a rozdílné způsoby používání tohoto jazyka mezi jednotlivými skupinami obyvatel vytváří další velmi pestrý jazyk. Základy jsou však stejné a s trochou snahy je možné porozumět mluvčím i z amerického kontinentu. Pokud plánujete výlet do Latinské Ameriky nebo potřebujete přeložit důležité dokumenty pro styk s těmito zeměmi, vždy si ověřte, že je používána správná varianta portugalštiny se všemi odlišnostmi a platnými náležitostmi právě v dané zemi.

V případě, že poptáváte překlad do portugalštiny, je potřeba specifikovat, zda požadujete překlad do evropské, či americké portugalštiny. Rozdíly v jazyce se promítají také do překladu a proto je potřeba toto znát ještě před zahájením práce.IMG_6673