IMG_6670

Francouzský jazyk se oficiálně používá ve 21 zemích světa. Plynule francouzsky běžně mluví více než 120 milionů lidí.Když opomineme evropské území, kde se mluví francouzsky, najdeme největší množství rodilých mluvčích na africkém kontinentu. Jaké jsou rozdíly mezi klasickou evropskou a africkou francouzštinou?

Africká francouzština

Na začátku 17. století dobyla Francie své první kolonie v Africe. Od té doby se tímto kontinentem šířil francouzský jazyk. Postupně docházelo k prolínání s přirozenými africkými jazyky. V dnešní době plynně ovládá francouzštinu velké množství lidí žijících na africkém kontinentu. Nejedná se však o identický jazyk, jaký se používá ve Francii, ale můžeme pozorovat drobné odlišnosti, které spočívají hlavně ve výslovnosti a lehce rozdílné slovní zásobě. V mnoha případech se však jedná o jazyk vnucený místním obyvatelům a například na území Senegalu můžeme u mladých lidí pozorovat stoupající zájem o vlastní jazyk wolof, kdy francouzština již není tolik populární.

Regionální varianty jednoho původního francouzského jazyka se od sebe za ta léta poměrně odchýlily. Většinou se však mezi s sebou jednotliví mluvčí bez větších problémů domluví. Výskyt zcela odlišných slov není výjimečný a narazit můžeme i na odlišné významy stejného slova používaného ve Francii. Jakmile Afričan navštíví Francii, bude s velkou pravděpodobností poznat, že používá lehce odlišnou variantu jazyka.

Jiný význam slov

Stejně tak, jako se na území Afriky dostala francouzská slova do významného postavení, můžeme pozorovat i opačný vliv, kdy se některá slova z afrických dialektů dostala do francouzského slangu. Zajímavé je také to, že některá francouzská slova mají na území afrického kontinentu rozdílný význam. Například se laver nejen, že znamená klasické mýt se, ale obsahuje i význam slova koupat se. Stejně tak je na tom i slovo doucher, které rovněž označuj jak sprchování, tak koupání. V rámci interakce obou jazyků došlo i k vytvoření zcela nových slov, jako je například essencerie, což znamená benzínová pumpa. Slovo ambianceur se používá pro moderátora či baviče a v dnešní době ho můžete slyšet i přímo ve Francii.

Některé rozdílné významy se vyskytují pouze v malých oblastech. Například slovo katizer má původ v jazyce limbala a používá se téměř výhradně na území Kamerunu. Podobně jsou na tom i jiná slova. Základní stavba jazyka je však stejná a pro úřední styk by se měla používat klasická francouzština pouze s drobnými modifikacemi. V rámci mluvené řeči jsou však rozdíly jednoznačně větší.

Muzikální jazyk s příměsí domorodých nářečí

Běžná francouzština je samo o sobě značně muzikálním a znělým jazykem. Možná právě to je ten důvod, proč se tento jazyk tak době asimiloval s africkými nářečími a stal se poměrně dobře přijímaným úředním jazykem. V rámci jednotlivých území napříč Afrikou je možné pozorovat rozdílné nářečí, kdy se projevují vlivy místních jazyků. Stejně jako samotná Afrika je i africká francouzština pestrá a různorodá. Vzhledem k rostoucímu počtu obyvatel v těchto částech světa se předpokládá, že vliv této varianty francouzského jazyka bude stále stoupat a bude získávat na vážnosti.