img_6667

Jedním z nejvíce využívaných jazyků na americkém kontinentu je spolu s anglickým jazykem i španělština. Jak název tohoto jazyka napovídá, pochází ze Španělska a patří mezi důležité evropské jazyky. Jaké jsou rozdíly mezi klasickou evropskou španělštinou a její mladší sestrou na americkém kontinentu?

Odlišná slovní zásoba

Španělština je mateřským jazykem více než 400 milionů lidí. Není se proto čemu divit, že se vyskytují drobné odlišnosti v jejích variantách. Od klasických nářečí přímo na území Španělska až po lehce odlišnou formu používanou v Americe. Časem se určitá slova pozměnila a získala jiný význam. U některých variant španělštiny je více patrný vliv angličtiny, jinde převažuje ovlivnění portugalštinou jako nejbližším příbuzným jazykem. Výjimečné je začlenění slov z nářečí místních kmenů lidí žijících hlavně v Jižní Americe.

I přes lehce jiná slova je potřeba říci, že základní gramatika je většinou shodná. Pravidla stavby vět, nepravidelná slovesa, slovní tvary a další gramatické detaily jsou velice podobné. Hlavní úskalí tedy skutečně spočívá víceméně pouze v odlišných slovech a lehce jiné výslovnosti. To však nejsou takové překážky pro vlastní domluvu například mezi Mexičanem a Španělem.

Pozor na jiné významy stejných slov

Poměrně záludnou odlišností může být jiný obsahový význam stejně znějících slov. Znamená to, že pokud se naučíte klasickou evropskou španělštinu, můžete se hlavně v Jižní Americe setkat se zcela jinými slovíčky. Například slovo servicios, které ve Španělsku označuje záchody, nemusí v Mexiku pochopit. Tam naopak používají označení baño, což v evropské španělštině znamená vana.

Některá slova používaná v evropské verzi španělštiny nemají žádný význam v některých latinskoamerických zemích. To stejné platí i obráceně. Pokud se budete chtít věnovat výhradně americké španělštině, je nutné počítat s rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a zaměřit se ideálně na jednu z nich.

Rozdíly ve výslovnosti

V rámci fonetického rozdílu je americká španělština položena o něco výše než její evropská varianta. Specifické rozdíly v rámci výslovnosti je možné pozorovat i mezi jednotlivými americkými územími. Jedná se například o výslovnost písmene „y“, které se v evropské španělštině čte jako [j], ale v Argentině se výslovnost blíží našemu písmenu [ž]. Další rozdíl spočívá ve vyslovování písmene „z“, které se v Latinské Americe čte jako písmeno [s].

Zkušený posluchač již pozná, zda člověk pochází z evropského kontinentu či mluví americkou verzí španělštiny. Ještě o něco více zkušení lidé odhalí i drobné rozdíly mezi jednotlivými americkými zeměmi či regiony ve Španělsku a dokážou přesně určit, odkud daný člověk pochází. To je samo o sobě jasnou zprávou, že se na všech místech nejedná o naprosto identický jazyk.

Všechny výše uvedené rozdíly jsou sice patrné, ale nejedná se o výraznou překážku, která by bránila porozumění. Odlišná slova a fráze je možné kdykoliv zjistit ze slovníků dané varianty španělštiny, případně vás opraví rodilí mluvčí znalí tohoto rozdílu.  Pro úřední a technické překlady je tato přesnost klíčová a skutečně není dobré podcenit význam ani jednoho jediného slova.

V případě překladu do španělštiny je potřeba v poptávce specifikovat, zda se jedná o překlad do evropské, či americké španělštiny. Toto je obzvlášť důležité v případě marketingového nebo obecného překladu.