Ruští překladatelé se napříč celým světem potýkají s nejrůznějšími problémy při vytvoření dokonalého překladu. Nezáleží na tom, z jakého jazyka se překládá, ale naopak hodně záleží na tom, jaká bude výsledná podoba překladu. Při perfektních překladech do ruštiny bohužel nestačí znát skvěle ruskou gramatiku, ruský slang, nebo dokonce být rodilým mluvčím. Je třeba něco navíc. Kvalitní ruský překladatel musí znát také kulturní kontext textu, který má být přeložen. Je nutné, aby vystihl situaci a cílového čtenáře a přizpůsobil tak na míru svůj překlad daným požadavkům. Jednou z nejdůležitějších věcí je, aby překladatel správně porozuměl mentalitě lidí, kterým má být překlad určen.

Ruština, stejně jako všechny ostatní jazyky, reflektuje určitou kulturu, obyvatele, chování, zvyky a stereotypy. Nelze se proto pouze naučit rusky a myslet si, že tak lze zvládnout a vytvořit kvalitní ruský překlad. Na to, aby ruský překladatel správně vnímal text (a tedy ho následně i dobře přeložil), je potřeba, aby do sebe nasál atmosféru, žil nějakou dobu v dané zemi a plně porozuměl místní kultuře.

Každý jazyk má svá klíčová slova, která mají specifický význam a díky kterým lze vyjadřovat a odlišovat různé významy. Překladatel všechna tato slova, či slovní spojení, musí správně vyhodnotit a v daném textu umět vhodně použít. Toto lze nazvat také určitým „citem pro jazyk“. My jsme rádi, že Vám právě takto zkušené překladatele můžeme nabídnout. Naši překladatelé, kteří se specializují právě na ruský jazyk, mají hluboké zkušenosti jak s místní, tak ruskou kulturou a proto umí připravit překlad dle nejpřísnějších kritérií.