Když se řekne Jihoafrická republika, pravděpodobně vás jako první nenapadne sochařské umění. A to je určitě škoda, protože zde můžeme najít sochaře světového významu. Pojďme se podívat na tři sochaře, jejich životy a tvorbu.

Lippy Lipshitz

Jedním z významných sochařských jmen v Jihoafrické republice je například Lippy Lipshitz. Překlad z angličtiny uvádí informaci, že se narodil v roce 1903 a zemřel v roce 1980. Nebyl pouze sochařem, ale byl i úspěšným malířem a tiskařem. Za svá skvělá díla a pestrou tvorbu právem patří mezi uznávané a pravděpodobně nejznámější jihoafrické sochaře. Narodil se v Litvě, ale jeho otec s celou rodinou záhy vyrazil do Kapského města s vidinou lepšího zaměstnání. Hledal zde i jisté bezpečí, protože byl židovského původu. První kontakt s uměním mu předala jeho matka, která ho naučila kreslit. Velmi ho oslovila i dědečkova tvorba, protože vytvářel dekorativní umění v synagogách. V Kapském městě navštěvoval malířské kurzy a dále se zlepšoval. Studoval na umělecké škole, kde se seznámil s dalšími později slavnými umělci. Své vzdělání si dále doplňoval i v Paříži, kde si našel i svou manželku. V Paříži se mu vedlo velmi dobře, ale musel se vrátit zpět do Kapského města kvůli hrozící válce. Po konci války se na rok vydal do Anglie a zbytek svého života už strávil v Kapském městě.

Šlo o velmi univerzálního umělce s citem pro efektní zachycení atmosféry a vytvoření povedeného originálního díla. Mezi jeho oblíbené materiály patřilo dřevo a bronz. Překlad z angličtiny říká, že vytvářel nadčasová díla se specifickou atmosférou a jednoznačným podpisem. Známé jsou jeho malé sošky, kde s oblibou zachycoval lidi v různých situacích. Vytvořil ale také několik bust a větších soch.

Edoardo Villa

Dalším známým a oceňovaným sochařem z Jihoafrické republiky byl Edoardo Villa, který se narodil v roce 1915 a zemřel v roce 2011. Celým jménem se jmenoval Edoardo Daniele Villa a byl sochařem, který se vyznal hlavně v tvorbě z oceli a bronzu. Pocházel z Itálie, kde studoval na umělecké škole. Při vypuknutí druhé světové války byl ale vyslán do Afriky do Egypta, zde ho zadržely britské jednotky a byl uvězněn v Jihoafrické republice. Po propuštění zde už zůstal a dále pokračoval ve své obživě jako sochař.

V rámci své tvorby se nejdříve zaměřoval na klasické postavy a jejich ztvárnění v různých situacích. Překlad z angličtiny uvádí, že později pracoval i na nejrůznějších stylizovaných abstraktních sochách. Zajímavé ovšem je, že většina těchto soch si zanechává figurální prvky a motivy. Velmi pěkně kombinuje své rodné italské prvky s africkou kulturou, čímž dává vzniknout zajímavému novému umění. Určitě je patrný i vliv Picassa, kdy čerpal z kubismu a přenesl ho i do některých svých děl. Mezi jeho díla patří například sochy pojmenované Knot nebo Tah. Velká část jeho děl je k vidění v jeho muzeu v Pretorii v Jižní Africe.

Anja Marais

Další jihoafrickou sochařkou je aktuálně žijící a tvořící Anja Marais. Překlad z angličtiny uvádí datum jejího narození na rok 1974. Studovala na univerzitě, kde se věnovala výtvarnému umění. Po dokončení studií se přestěhovala na Floridu a vytvořila několik děl, která sklidila uznání. Vystavovala v různých městech a státech napříč celým světem. Kromě toho že je sochařkou, je také fotografkou a filmovou tvůrkyní.

Její aktuální tvorbu najdete na jejích webových stránkách. Překlad z angličtiny uvádí také informaci, že s trochou štěstí si můžete nějaké její dílo zakoupit. Mezi její pěkné sošky vytvořené ze smíšených materiálů a v moderním pojetí paří například Strom vědění, Na ramenech a další. Kromě malých sošek vytvořila také několik venkovních instalací. Sama na svých stránkách uvádí, že při své tvorbě se nechává inspirovat historií a snaží se uchopit tradiční kulturu v moderním a lehce nadčasovém pojetí s hlubší významem.