Rusko je velmocí, která se může pochlubit mnoha zvučnými jmény. Mezi nimi figuruje také několik významných sochařů. Tři z nich si představíme v tomto článku.

Věra Muchinová

První představitelkou slavných sochařů z Ruska je Věra Muchinová, celým jménem Vera Ignatyevna Mukhina. Narodila se v roce 1889 a zemřela v roce 1953. Překlad z ruštiny říká, že je známá jako prominentní sovětská sochařka. Měla to štěstí, že se narodila do bohaté rodiny obchodníka, takže měla velmi dobré podmínky pro kvalitní studium umění. Studovala v Moskvě na soukromých školách, aby rozšířila své znalosti, vydala se na cestu do Paříže a později i do Itálie, kde navštěvovala lekce na Akademiích umění. Během vrcholu své kariéry získala několik ocenění a do dějin se zapsala jako významná sovětská umělkyně.

Co se týká její tvorby, překlad z ruštiny říká, že se věnovala hlavně kubismu a později se stala i vedoucí postavou sovětského realismu. Během svých úspěšných let také vyučovala umění. Proslavila se i díky své odvaze experimentovat a vytvářet sochy se spojením netradičních materiálů. Díky tomu výrazně obohatila sovětské umění. Je tvůrkyní originální techniky polychromatického sochařství. Kromě samotných soch se věnovala i výzdobám výstav, vyráběla návrhy oblečení, porcelánu i divadelních kostýmů pro divadlo v Moskvě. V roce 1943 se jí dokonce dočkalo takové pocty, že byla jmenována umělkyní lidu SSSR. O deset let později napsala i publikaci Sochařské myšlenky, kde shrnula zásady své tvorby. Mezi její známá díla patří například obří památník Worker a Kolkhoz žena. Právě toto dílo bylo oceňováno na mezinárodní výstavě v Paříži, protože šlo o první sochu vytvořenou s pomocí svařování. Dalšími sochami jsou například Selská žena, Plodnost, socha Čajkovského nebo památník Maxima Gorkyho. Je po ní pojmenována ulice a na její počest existuje muzeum, kde jsou k vidění její umělecké výtvory.

Ernst Něizvěstnyj

Dalším ruským sochařem je Ernst Něizvěstnyj, který se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 2016. Byl ruským sochařem, ale v roce 1976 se uchýlil do exilu do USA. Překlad z ruštiny říká, že se narodil do židovské rodiny, kdy jeho otec byl lékařem a matka spisovatelkou. Účastnil se druhé světové války, kde byl těžce raněn a byl skoro zázrak, že se dal opět dohromady. Po důkladné dvouleté rekonvalescenci se pustil do studia umění na Lotyšské umělecké akademii. Byl také přijat do Svazu výtvarných umělců SSSR. Kvůli politické situaci se však musel v roce 1976 odstěhovat do USA. Zde se stal vyučujícím na Kolumbijské univerzitě. Po pádu komunistického režimu se mohl opět vracet do rodné země a dostal dokonce ocenění Státní ceny Ruské federace. O několik let později byl prohlášen čestným členem Ruské akademie umění.

V rámci své tvorby se věnoval monumentální tvorbě s prvky expresionismu a filosofickým významem. Právě tím byl typický a na kontě má mnoho významných a skvěle provedených prací. Překlad z ruštiny uvádí několik jeho známých děl, mezi které patří například reliéf Prométeus, pomním nazvaný Maska smutku či monumentální socha Velký kentaur. Mezi jeho další sochy patří také Zlaté dítě, Strom života a další díla.

Jevgenij Vučetič

Do třetice je tu další ruský sochař. Tentokrát se jmenuje Jevgenij Vučetič a narodil se v roce 1908 a zemřel v roce 1974. Byl sovětským sochařem a patřil mezi představitele socialistického realismu. V rámci studia umění absolvoval program na Repinově institutu v Leningradě. Za své zásluhy se stal viceprezidentem Akademie umění SSSR. Byl také držitelem řady ocenění, mezi které patří titul národní umělec, Leninův řád či několikrát získal Stalinovu cenu.

Překlad z ruštiny uvádí i některá jeho známá díla, mezi které patří například monumentální socha Matka vlast volá, což byla v době svého vytvoření největší socha na světě. Dále je také autorem sochy před budovou OSN s názvem Překovejte meče v pluhy a památníku sovětské války. Jeho díla jsou nadčasová a celosvětově uznávaná.