Švýcarsko je zemí, kde se můžete setkat hned se čtyřmi používanými jazyky. Jde o zemi pestrou a velmi vyspělou s bohatým kulturním dědictvím. A jak jsou na tom jejich sochaři? Jaká jména jsou zde známá a stojí za významnými výtvory?

Johann Baptist Babel

Jedním ze švýcarských sochařů je například Johann Baptist Babel, který se narodil v roce 1716 a zemřel v roce 1799. Překlad z němčiny říká, že pocházel z dobře zaopatřené rodiny soudního úředníka. Patří do barokního období, ale za svůj život zažil i přechod k rokoku a později dokonce k neoklasicismu. Sochařskému umění se učil od místních umělců. Aby prohloubil své znalosti, učil se i během cestování po Rakousku, kde čerpal hlavně inspiraci ohledně technik práce s dřevem a kamenem.  Uvádí se, že nějaký čas strávil i na českém území. Už v roce 1742 jsou o něm zmínky jako o mistru sochaři. To znamená, že jeho tvůrčí doba byla opravdu dlouhá. Podle záznamů vytvořil více než 270 různých sochařských děl.

Co se týká jeho umělecké tvorby, věnoval se zejména sakrálnímu umění. Vytvořil mnoho kamenných soch andělů a svatých postav. Zpracovával oltáře, ale i krásné sochy pro fontány a pro umístění do zahrad. První část jeho tvorby je ryze barokní, ale později začleňuje prvky rokoka, až se jeho styl plynule přetvoří pro soulad s tímto uměleckým směrem. Mezi jeho významná díla z této doby patří například boční oltář kaple Panny Marie v Oberarthu. O něco později, když nastupoval neoklasicistní styl, nebyl už jeho přechod a přijímání nových prvků tak jednoduchý a spíše novoty odmítal. Překlad z němčiny uvádí také jeho další významné dílo, jakým byla socha Jana Nepomuckého na mostě v Egg.

 

Jean Tinguely

Dalším švýcarským sochařem je například Jean Tinguely. Překlad z němčiny uvádí, že se narodil v roce 1925 a zemřel v roce 1991. Nejvíce se proslavil svým jedinečným uměním v podobě mesmerické techniky, kdy se ve svých dílech snažil zachytit zbytečnou nadprodukci hmotného zboží ve vyspělých státech. Během svého tvůrčího období se zařadil také mezi umělce pařížské avantgardy a patřil mezi umělce, kteří podepsali manifestaci nového realismu. Za svůj život se dvakrát oženil, přičemž obě manželky byly také umělkyně a spolupracovali s ním na některých jeho dílech.

V rámci své tvorby pracoval s různými materiály a různě je kombinoval. Vznikala tak moderní díla v naprosto originálním pojetí. Hodně jeho děl je k vidění na veřejných prostranstvích, jako například zajímavá socha s názvem Heureka v Curychu. Je také autorem fontány před svým muzeem v Basileji.  Mezi jeho další zajímavá a poměrně slavná díla patří například socha Kyklop, Chaos, Životní fontána, Kaskáda či socha Luminátor.

Sibylle Pasche

Třetím jménem je v současnosti stále tvořící sochařka Sibylle Pasche. Překlad z němčiny uvádí datum jejího narození v roce 1976. Aktuálně žije a pracuje v Curychu, ale pracovala také v USA nebo v Itálii, kde studovala na Akademii výtvarných umění ve města Carrara. Po dokončení studií se na čas věnovala i výuce na umělecké škole v Curychu. Proslavila se hlavně svými velkými sochami, které jsou umístěny ve venkovním prostředí. Hodně inspirace prý nachází v přírodě a dává dohromady známé tvary a struktury.

Její díla jsou originální a nadčasová. Překlad z němčiny říká, že důmyslně kombinuje precizní práci s estetikou a lehkou provokaci. Mezi její známé dílo patří například socha Stopy času, do které jsou vyřezány otvory a dírky, takže výsledek vypadá jako časem zvětralý a opotřebovaný kámen. Její práce byly k vidění na mnoha výstavách ve Švýcarsku, Itálii, Německu či v USA. Mezi její známá díla patří například sochy nesoucí názvy Korálový les, Rostoucí hvězdy, Ostrovy příběhů, Usmívající se hvězdy. Řada jejích děl je vystavena v parcích a na veřejných prostranstvích, ale najdete je i v muzeích či soukromých sbírkách. Vzhledem k tomu, že jde o mladou sochařku, můžeme se jistě těšit i na další krásné sochy a umělecké výtvory.