Co jsou soudní překlady (nebo jinak také úřední překlady) ? Proč je jich cena vyšší než za obyčejný překlad? Co všechno je potřeba mít a vědět, aby soudní překlad proběhl hladce a byl dodán včas?

Kdo jsou soudní překladatelé?

Soudní (úřední) překlady jsou specifickým druhem překladu. Mohou je dělat jen překladatelé, kteří složili překladatelské zkoušky a byli jmenováni Komorou soudních tlumočníků ČR. Stát se soudním překladatelem není jednoduchá záležitost. Překladatel musí mít vysokoškolské vzdělání, absolvovat dvousemestrální studium pro tlumočníky a překladatele v oblasti práva na právnické fakultě a zároveň musí mít minimálně 5 let praxi. Následně po zkoušce může překládat doklady, ať už jsou to rodné nebo oddací listy či diplomy z univerzit. V zásadě se jedná o všechny dokumenty, se kterými se dále pracuje na oficiálních místech (úřadech) a kde je nutné mít 100% terminologickou shodu mezi originálním dokumentem a následným překladem. Jakákoliv chyba v překladu „se trestá“.

Ověřená kopie ve fyzické podobě ušetří váš čas

Zdrojový dokument k soudnímu překladu k nám do agentury často přijde jako scan či jako „obyčejná“ fotografie. Zde však následuje první, časově náročnější krok, který ovlivní sám klient. Musí vědět, jak a s čím se má přeložený dokument svázat. Jestli s s ověřenou kopií nebo ho potřebuje mít svázaný s originálem. Pokud to klient sám neví, tak mu tuto informaci sdělí úřad, pro který se daný překlad vyhotovuje. Někdy se stane, že klient nechce „svůj hezký oddací list“ svázat s překladem – originál zůstane totiž prodírkovaný tj. „sešitý“ s překladem. Je tak možnost udělat ověřenou kopii dokumentu, který ověří na každém czechpointu. Tím se obejde ono „zhanobení krásného oddacího listu“. K nám do agentury se tak následně dodává kopie dokumentu s razítkem, které potvrzuje jeho pravost. Následně pak soudní překladatel dokument přeloží.

Jak vypadá soudní překlad?

Součástí každého úředního překladu je originální dokument, překlad, doložka překladatele s číslem, které si eviduje ve svém deníku soudních překladů. Každý přeložený dokument je tak možné zpětně dohledat. Celý překlad je spojený trikolorou, při jejímž porušení se už nejedná o soudní překlad a úřady ho odmítnou!

A co doporučujeme?

Naše agentura doporučuje svým klientům, aby dodávali minimálně ověřené kopie dokumentů. Předejdou tím totiž případným nepříjemnostem, které mohou vzniknout při nedodání správné formy dokumentu. Tyto ověřené kopie nám musí klienti dodat osobně nebo poslat poštou. Ano, soudní překlad je časově víc náročný a proto je důležité brát na to ohled v případě rychlosti a i zpětného dodání. Cena soudního překladu je vyšší z prostého důvodu. Překlad zabere více času a může ho udělat JEN překladatel se soudním razítkem, které ho také „něco stálo“. Zároveň všechny překlady jsou zapisovány do tlumočnického deníku pod svým originálním číslem.