Vzhledem k tomu, že Vám v průběhu roku různě představujeme země (a jazyky), jejichž překlady děláme, tak si na tento trend opět dovolujeme navázat. Pro tentokrát nás čeká série článků o státních svátcích v různých zemích. Toto téma je velice zajímavé a průběžně uvidíme, že některé zvyky nejsou jen dominantou daného státu.

Státní svátky v Německu

I přesto, že je Spolková republika Německo naší sousední zemí, většina státních svátků je odlišná. Jejich základní znalost se hodí nejenom pro překlady z němčiny, ale i pro běžné potřeby například při cestování. Svátky se mohou lišit i podle toho, o jakou část Německa se zrovna jedná.

Nový rok

Oslavy Nového roku probíhají po celém světě a výjimkou není ani Německo. Klasicky se jedná o volný den po půlnočních oslavách, který slouží k nastavení nových cílů a předsevzetí pro další rok.


Tři králové – 6. ledna

Tento svátek se slaví pouze v oblastech Bavorska, Bádensko-Württemberska, Sasko-Anhaltska. Pro kvalitní překlady z němčiny a orientaci v aktuální situaci pro potřeby plánování dovolené je vždy lepší zjistit si konkrétní svátky pro daný region. Mohou se totiž různě lišit, což by vás mohlo nepříjemně překvapit. Tento den vybírají peníze na dobrou věc přestrojení Tři králové, ale nejedná se o den pracovního volna.

Velký pátek

Jde o pátek před Velikonočním pondělím. Během tohoto dne často probíhají přípravy na hlavní den, což je právě Velikonoční pondělí. Jak nám sdělí překlady z němčiny, dříve se nejednalo o státní svátek, ale protože se jedná o poměrně významnou událost v roce, došlo se k tomu, že půjde o den celostátního volna.

Velikonoční pondělí

Klasické Velikonoční pondělí je křesťanským svátkem. V dnešní době získává celou řadu podob v závislosti na konkrétní zemi. Pro dobré překlady z němčiny se vyplatí znát i co nejlépe konkrétní dodržované zvyky v dané části země. Na většině území však dětem nosí velikonoční zajíc vajíčka. Děti je následující den dopoledne hledají po zahradách a v parcích. Zajíc má údajně symbolizovat plodnost. V jiných krajích Německa je však nahrazen liškou, jak je tomu ve Vestfálsku, případně čápem v Durynsku. Kromě oslav se zároveň díky dlouhému volnu jedná i o výbornou příležitost pro dovolenou, kdy němečtí turisté mohou mířit i k nám.

Svátek práce – 1. května

Také naši sousedi mají první květen jako svátek práce a zaslouženého klidu. Protože se jedná o oslavu pracujících, většinou jde o příležitost, jak se snažit vylepšit si pracovní podmínky, případně tlačit na vedení země kvůli prosazení výhodnějších zákonů pro pracující.

Nanebevstoupení Páně

Jedná se o křesťanský svátek, který vychází vždy na 40. den od Velikonoc. Jde o ustanovený státní svátek, ale v moderní době z něj řada lidí udělala spíše oslavu Dne otců. V dřívější době se však jednalo o důležitý svátek pro rolníky, kteří prosili za dobrou úrodu. K oslavám patřili i prostřené stoly, kde se nejčastěji podávali pokrmy z létajícího ptactva.