V minulosti jsme několikrát psali, že rozhodnutí stát se překladatelem není jen tak něco jednoduchého. Myslet si, že znát daný jazyk, vystudovat ho a udělat si z něho státní zkoušku je dostatečným krokem pro tuto profesi. Nicméně není to tak snadné. Důležitou součástí pro to stát se „dobrým“ překladatelem je také zkušenost, kterou člověk nasbírá jen a jen prací se samotnými text a znalostí daného oboru. Ano, zájem o daný obor (technika, marketing, medicína apod.) je velkým předpokladem, že překlady jsou pak kvalitní a správně přeložené. Spojují se tam totiž dva zájmy (překládání baví a dozvídání se nových informací z oboru, který je blízký). Můžeme tak v klidu napsat, že překládání musí být také hobby. Překladatelů je na trhu hodně, ale dobrých překladatelů na technické texty pramálo. Překládání návodů, technických manuálů nebo jen směrnic na použití stoje je náročné a chyby se v takovýchto typech dokumentů vůbec neodpouštění. Ne, že by v jiných překladech byly odpustitelné, ale přeci jen u marketingového textu je chyba méně znatelná. Většinou se totiž jedná o stylistické vyjádření, které se může pozměnit dle obsahu a výrazových prostředků bez toho, aby došlo k úrazu nebo vyhoření daného přístroje.

My se soustředíme právě na technické překlady, protože naše kolegy překladatele technika prostě baví. Když jsem si jich ptala, co je tím důvodem, že překládají právě techniku, většinou mi odpovídali, že je to pro ně snazší než nějaký reklamní text, právě pro to, že daný překlad je vždycky jednoznačný. Jednoduše řečeno tlačítko „start“ je vždycky „start“ a ne „začátek“.

Co zaručí, že je překlad z techniky vždy dobře udělaný?

  • překlad pro klienta dělá jeden a tentýž kolega (to zaručujeme my jako agentura)
  • klient dá k dispozici svůj terminologický slovník (pokud ho vlastní)
  • technický text obsahuje obrázky (referenční materiál se překladateli vždycky hodí)
  • dostatek času na překlad

Výše uvedené body jsou tak zárukou, že váš překlad bude dobře, správně a rychle! Pokud tak hledáte někoho, kdo Vám zajistí technické překlady, obraťte se na nás. Po zaslání vašeho dokumentu vám obratem uděláme nabídku na překlad.