Při překladu z angličtiny do němčiny by mělo být vždy cílem to, aby konečný text vypadal, jakoby ho psal rodilý mluvčí. A pokud se jedná o technický překlad, tak toto platí dvojnásob. Špatný, nekompletní, nebo špatně formátovaný překlad může způsobit mnohé komplikace – od škody na stroji až po právní problémy, nebo dokonce ohrožení dané firmy.  V našem dnešním článku si představíme širokou problematiku technických překladů a osob, kteří jsou způsobilí vykonávat tuto práci.

Situace na poli technických překladů

Aktuálně se odhaduje, že technické překlady tvoří až 90% všech překladů, které se celosvětově vyhotovují. Je to dáno především průmyslem, který je velice variabilní a inovativní. Vzhledem k výrobě v anglosaských zemích a velkou vyspělostí německého průmyslu, a v neposlední řadě také kupní silou, je patrné, že technické překlady z angličtiny do němčiny budou v žebříčku překladů stále na vysoké úrovni. My Vám zde představíme, jak má vypadat technický překladatel, co musí splňovat a jaké jsou podmínky pro kvalitu.

Jaký by měl být profil technického překladatele?

První bod, který je třeba zmínit, je perfektní znalost cílového jazyka, v našem případě nyní němčiny. Dalším, neméně důležitým, bodem je perfektní znalost dané technické problematiky. Při překladu z angličtiny do němčiny je potřeba, aby překladatel porozuměl celému textu a toto byl schopen kvalitně přeložit do dalšího jazyka. Toho lze dosáhnout pouze na základě zkušeností z daného oboru a to nejen díky překladatelství, ale také pracovní praxi. Klademe důraz na to, aby každý překladatel, tedy nejen technický, měl alespoň šest let zkušeností v oboru. Díky velkým specifikům jednotlivých firem je třeba dbát také na rozdíly v terminologii v rámci jednotlivých společností. Proto vždy, když vyhotovujeme technický překlad, tak požadujeme kontakt na firemního technika (či technického ředitele), který nám pomůže přizpůsobit překlad na míru společnosti a „vychytat“ tak i poslední nuance jednotlivých technických překladů. Optimální je, pokud firma má již vyhotovený terminologický slovníček, na který překladatel může navázat a předejít tak případným nedorozuměním.

Jaké mohou být překážky při technickém překladu z angličtiny do němčiny?

Při překladu z angličtiny do němčiny je potřeba přizpůsobit dokument německému trhu – a to nejen v jazyku, ale také v měně, jednotkách, formátu, ale také v německých průmyslových standardech.  Zároveň je potřeba se ujistit, že překlad bude vyhovovat účelu a konečnému zákazníkovi, který bude s dokumentem dále pracovat. Aby vznikl perfektní dokument, tak je třeba spolupráce překladatele se zákazníkem především kvůli specifické terminologii.

Co je tedy nejpodstatnější?

–        plné pochopení zdrojového dokumentu v angličtině a všem uvedeným technickým informacím

–        provedení technického překladu, který je jasný, srozumitelný a přizpůsobený na míru zákazníkovi

–        správné použití formátu, číslic, standardů, případné použití vysvětlivek

–        vhodná terminologie použitá po konzultaci se zákazníkem

–        v případě potřeby korektura, ve které je ještě jednou porovnán originální dokument s přeloženým dokumentem

Pokud potřebujete kvalitní technický překlad z angličtiny do němčiny, tak nás neváhejte kontaktovat. Vyhotovíme Vám obratem nejen nabídku na Váš překlad, ale také vzorovou normostranu zdarma, takže ještě před zahájením spolupráce uvidíte naši terminologii a stylistiku, takže se budete moci nezávisle rozhodnout, tak Vám naše služby budou vyhovovat.