IMG_6673

Technické překlady z němčiny patří k velice častým poptávkám v naší překladatelské agentuře. Interakce českého a německého průmyslu je velká, ale i přesto existují jazykové bariéry. Ty pomáhá řešit právě kvalitní překlad z němčiny, případně do němčiny.

Proč se obrátit na překladatelskou agenturu

Říkáte si, že technické překlady zvládnete sami? Dobře tuto možnost zvažte. Profesionál totiž dokáže odlišit drobné detaily a různé významy u slov nebo slovních spojení, které by vám jinak mohli uniknout. Výsledná přesnost a následná správnost překladu je skutečně nesrovnatelná. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o důležité technické dokumenty, je dobré mít je dokonale správně.

Nutnost jazykové správnosti

U všech technických dokumentů je velmi důležité, aby každé slovo bylo přeloženo správně. Případné nedostatky totiž mohou vést k chybám v pracovních postupech nebo nevhodnému zacházení s výrobkem. Ověřené technické překlady z němčiny pomohou českému uživateli a dobře poslouží i ve strojírenství. Zachování jazykové přesnosti bez ztráty významu je skutečně klíčové a u těchto překladu bohužel neplatí, že někdy je volnější překlad lepší. Na rozdíl od umělecké literatury nebo běžných článků, musí být technické texty skutečně přesné bez nejmenších rozdílů ve významu.

Technické překlady z němčiny jsou navíc důležité i pro uživatele dovezeného výrobku. Pokud je totiž některý výraz přeložen v jiném významu, může dojít k tomu, že zákazník danou věc naprosto znehodnotí svým špatným jednáním. V případě žaloby nebo náhrady škody by veškerá odpovědnost byla na vaší straně, protože jste nezajistili správný technický překlad.

Kdy využít technický překlad

Technické překlady využíváme ve chvílích, kdy potřebujeme přeložit cizojazyčné návody, manuály, technické postupy nebo konkrétní specifikace výrobků. Často se to stává například při rozšiřování nabídky internetového obchodu o nové produkty z Německa. Vytvoření odpovídajícího popisku a všech důležitých dokumentů je totiž v rukou toho, kdo výrobek exportuje do naší země. Jedná se nejen o dobrý servis pro zákazníky, ale i pro vytvoření důležité dokumentace pro zachování výrobních postupů.

S technickými překlady souvisí i právní smlouvy a ustanovení v rámci prodeje nebo spolupráce s německou stranou. Jejich naprostá přesnost je také velmi důležitá.

Jak vybrat vhodnou překladatelskou agenturu

Technické překlady nejsou nic snadného. Pokud se jedná o vysoce odborný obor, u kterého je nutné, aby se překladatel orientoval v dané problematice, je vždy žádoucí nechat si vyhotovit vzorový překlad normostrany. Předtím, než požádáte o technický překlad z němčiny, ověřte si reference a případné zkušenosti s tímto stylem překládání. Myslete na to, že v případě, kdy neumíte německy téměř vůbec, vkládáte veškerou důvěru v dobrý překlad do rukou vybrané překladatelské agentury. Platí tedy, že je lepší vybírat déle, dát na doporučení od známých nebo se orientovat právě podle referencí. Důležitost překladu je nepochybná. Veškeré chyby mohou ohrozit součást technologického postupu nebo se přímo promítnout u zákazníků. Plánování rozpočtu při spoluprací s německým trhem by mělo zahrnovat i kvalitní technické překlady z němčiny. Výhodou je, že pokud najdete spolehlivého překladatele pro německý jazyk, můžete svou spolupráci rozšířit i na rakouské území.

Poptáváte technické překlady z němčiny? Obraťte se na nás a obratem získáte nejen přehled o cenách, ale také nabídku na vzorový překlad normostránky. Ihned si tak budete moci porovnat poměr kvality a ceny.