Naše agentura se jako jedna z mála specializuje na technické překlady. Tento typ překladů a tím i překladatelů, se kterými spolupracujeme, je specifický. Obsahově jsou texty technickým popisem stoje či zařízení, nebo se jedná o návody, jak „něco“ používat.

Míč anebo balón?

V češtině jsou výše uvedená slova stejné podstaty, ale jejich použití je někdy odlišné, i když vyjadřují to samé. Ano, můžeme si kopnout do míče i do balónu, ale asi nepoletíte na výlet míčem, ale spíš balónem. A přesně zde jsou úskalí  technických překladů. Ty totiž nemůže dělat někdo, kdo nemá technické vzdělání a daným strojům a principu jejich fungování, alespoň trochu nerozumí. V těchto typech překladů je tak velmi důležitá přesná terminologie. Často tak klienty žádáme o terminologické slovníky či jim nabízíme jejich vyhotovení.

Jaké jsou výhody terminologických slovníků?

  • je zaručena terminologická konzistence všech textů
  • překlady mohou dělat různí překladatelé
  • stálým updatováním slovníku vzniká klientovi kvalitní podklad pro další překlady podobných dokumentů

V praxi se s terminologickým slovníkem bohužel často nesetkáváme, ač bychom i my za něj byli rádi. Předcházeli bychom tak někdy nepříjemný slovním duplikacím. Terminologickým slovníkem se tak často stává samotný překladatel, který pro daného klienta texty překládá. Nevýhodou je, že pokud daný výhradní překladatel nemá na překlad časovou kapacitu, dodání překladu se může protáhnout až k nelibosti samotného klienta. Díky tomu, že naší snahou je držet kvalitu překladů a naší práce na vysoké úrovni, vždycky preferujeme onoho klientova „dvorního“ překladatele, ať se děje, co se děje. Většina našich překladatelů si totiž pro „své“ klienty dělá terminologický slovník, který následně používají. I jim samotným to ulehčuje práci, ale jak už nám někteří párkrát řekli, i oni by sem tam byli rádi, kdyby přesný pojmový slovník obdrželi od „svého“ klienta.

Vytvoření terminologického slovníku se vyplatí

Vyhotovení terminologického slovníku není levná záležitost. Většinou se jedná o práci, která je placená hodinově a nikoliv dle počtu normostran. Je to z toho důvodu, že jednotlivé – přesné pojmy je nutné v daném cizím jazyce kolikrát dohledat, případně konzultovat s klientem, a to zabere čas. Časová náročnost je sice velká, ale následně se výsledný slovník vždycky vyplatí. Vznikne totiž většinou obsáhlý excelový dokument, který po kontrole samotným klientem, že „míč je opravdu míč a ne balón“ pomůže každému překladateli a zkvalitní a zpřesní samotný překlad. Zároveň má klient jistotu, že přeložený dokument je podle jeho představ. My jsme následně zase rádi, že je všechno v pořádku a klient je spokojený.