V dnešním článku se budeme věnovat tlumočnictví. Zaměříme se na body, na které byste před objednáním tlumočníkaIMG_6670 měli myslet. Může se zdát, že objednání tlumočnických služeb je velice jednoduché. A ono také je. Ale je potřeba přesně vědět, co očekáváte a jak bude vaše jednání probíhat. Dnes budeme předpokládat, že víte, zda potřebujete konsekutivní nebo simultánní tlumočení, či dokonce šušotáž.

  1. Datum tlumočení. Stejně jako v překladu platí, že čím dříve objednáte tlumočníka, tím lépe pro vás. Tlumočník potřebuje čas na přípravu, a proto je vždy lepší objednávat tuto službu s předstihem. Pokud vás čeká instalace stroje, náročná konference, nebo jenom důležité obchodní jednání, je potřeba, aby zde byla dostatečná časová rezerva.
  2. Terminologie a podklady. Ihned po objednání tlumočníka, dodejte poklady k tlumočení. Může se jednat o terminologický slovníček, manuály, smlouvy nebo katalogy. Každý takový podklad pomůže tlumočníkovi se lépe připravit.
  3. Buďte na příjmu. Po dodání podkladových materiálů je možné, že tlumočník bude mít doplňující dotazy. Tyto je potřeba zodpovědět a s tlumočníkem komunikovat. Toto je nejlepší cesta pro správnou a kvalitní přípravu k jednání.
  4. Prostor pro tlumočníka. Při samotném jednání myslete na to, že i tlumočník potřebuje svůj prostor. Proto dělejte mezi větami často pauzy, aby i tlumočník měl prostor pro překlad. Čím více informací řeknete najednou, tím se může zvýšit pravděpodobnost, že nějakou větu tlumočník nestihne přeložit (nebo prostě vypadne).
  5. Pozor na to, co říkáte. Většina tlumočníků Vám potvrdí, že vtipy nejsou vždy namístě. Nejenže není možné je vždy adekvátně přeložit, ale také díky kulturnímu původu protějšku nelze očekávat, že se i dobře přeložený humor setká s pozitivním přijetím. Přemýšlejte nad tím, co řeknete a hlavně jak.
  6. Plánujte čas. Myslete na to, že zahrnutí tlumočníka do vašeho jednání znamená nutně také prodloužení doby jednání. Tlumočník také potřebuje čas na vlastní projev, a proto mějte vždy dostatečnou časovou rezervu pro danou akci. Obvykle se doporučuje počítat s dvojnásobnou dobou.
  7. Nepřerušujte tlumočníka. Tlumočení je samo o sobě poměrně stresující povolání a je u toho vždy potřeba maximální koncentrace. Jestliže tlumočník aktuálně překládá, neskákejte mu do řeči a nepřerušujte ho. Čím jasněji a srozumitelněji formulujete své myšlenky, tím lepší tlumočení angličtiny bude. Opět připomínám: mluvte v kratších úsecích, aby tlumočení bylo co nejpřesnější.
  8. Pozor na emoce. Pokud jako zákazníci máte špatnou náladu, nebo se jednání nevyvíjí vaším směrem, je to znát z vašeho postoje. Ale rozhodně to není signál pro tlumočníka vyjadřovat tento postoj slovně. Zároveň si dávejte pozor na sprostá slova a nadávky. Ty do jednání nepatří.
  9. Jednání vedete vy. Myslete na to, že promyšlené jednání je základ úspěchu. Proto si vše podrobně připravte, aby následné tlumočení probíhalo hladce. Tlumočník za vás jednání nepovede.
  10. Upozorněte tlumočníka, pokud bude předmětem jednání nějaké kontroverzní téma. Sdělte tlumočníkovi, zda budete řešit nepříjemná témata. Vyhnete se tomu, že tlumočník bude zaskočen, případně nepřipraven dané záležitosti vstřebat. Čím více informací, tím lepší příprava tlumočníka. Ale zde bychom už opakovali bod č. 2.

Tlumočení angličtiny je náročnou záležitostí, na kterou je potřeba se pečlivě připravit. Myslete na výše uvedené body a buďte si jisti, že i vaše jednání proběhne lépe a radostněji. V naší překladatelské agentuře Překlady Martina, Vám nabízíme zkušené tlumočníky, kteří se adaptují na každou situaci a velmi profesionálně s Vámi povedou daná jednání. Poptejte se nás, a obratem dostanete nabídku přímo na míru.