Naše překladatelská agentura se zabývá nejen překladem germánských jazyků, ale také slovanských, kam se řadí kromě polštiny a ruštiny, také ukrajinština. Překlady do ukrajinštiny jsou v současné době velmi poptávaným typem překladu především díky snaze přiblížit se Ukrajinskému obyvatelstvu na tamním trhu. V tomto článku Vám tento krásný jazyk více přiblížíme a zároveň zmíníme stručný vývoj používání ukrajinštiny na Ukrajině.

Ukrajinština je jazyk, který, ačkoli byl několikrát zakázán ne-ukrajinskými režimy, je v současné době používán na území Ukrajiny. Největší zásluhu na dochování a přežití Ukrajinského jazyka má kultura, folklor a lidová slovesnost. Největší hrozbou byl pro tento jazyk nedostatek ukrajinsky psaných knih, jelikož v průběhu 17. a 18. století byl hlavní důraz kladen především na ruštinu, ve které vznikala většina děl. Vzhledem k politickému a ekonomickému vývoji na území Ukrajiny se začaly dostávat do popředí i překlady do ukrajinštiny. Důvodem byl vliv polských obchodníků na území Ukrajiny, kde se najednou střetávaly, ač velmi podobné, tak přeci jen tři kultury – ruská, polská a ukrajinská.

Další složitá perioda, která poznamenala nejen ukrajinštinu, ale také samotné obyvatele Ukrajiny, bylo období Sovětského svazu. Doba, kdy ruština a nadvláda Kremlu dominovala nejen na Ukrajině, byla další zkouškou pro zachování ukrajinské kultury a jazyka. Nejpoužívanějším a zároveň oficiálním jazykem byla v této době ruština a to neplatilo pouze na území Ukrajiny, ale obecně pro všechny sovětské republiky. Potlačování ukrajinské státnosti a kultury bylo opět jednou z těžkých zkoušek v období 20. století.

Po rozpadu Sovětského svazu by se mohlo zdát, že již nic nebrání v obecném používání ukrajinštiny na celém území Ukrajiny. Nicméně vzhledem k četné infiltraci rusky mluvících obyvatel na Ukrajině lze pozorovat, že v nejvíce urbanizovaných oblastech, mnoha tištěných periodikách, či v soukromých rádiích lze ruštinu slýchat častěji než ukrajinštinu. A to vše i přesto, že od roku 1991 je ukrajinština jediným oficiálním jazykem země. Protlačit ukrajinštinu jako dominantní jazyk země je běh na dlouhou trať, který lze vyhrát pouze postupnými kroky. V současné době je namístě říci, že v případě vstupu jakékoli společnosti na ukrajinský trh, je žádoucí mít zajištěny kvalitní překlady do ukrajinštiny. My Vám nabízíme naše komplexní překladatelské služby, díky kterým budete mít značně usnadněný nejen vstup na tento trh, ale zároveň získáte spolehlivého partnera při řešení této konkrétní jazykové bariéry.