Úřední překlad není jen tak. V překladatelství má své významné místo a proto je důležité si jej představit. I přesto, že v dnešní době většina lidí ovládá anglický jazyk poměrně dobře, stále jsou tu typy překladů, na které jsou potřeba razítka, resp. ověření. Kdy se využívá úřední překlad a co to vlastně je?

Základní specifika úředního překladu:

  • překlad se svazuje s originálním dokumentem
  • svázaný překlad je opatřen kulatým razítkem
  • předání dokumentu probíhá osobně (případně poštou, spediční službou)

Jaké dokumenty si nechat přeložit?

IMG_6659

Z angličtiny si můžete nechat přeložit rodný list, oddací list, výpis z trestního rejstříku, maturitní vysvědčení, osvědčení o způsobilosti nebo specializaci, dokumenty o podílovém vlastnictví ve firmě, soudní rozhodnutí, majetkové vypořádání a další. V podstatě se jedná o všechny dokumenty, u kterých je nutné rozumět každému slovu a znát dokonale podmínky a případné sankce z jejich nesplnění. Úřední překlady slouží k jednání s úřady, školami, soudy, ambasádami atp.

O soudně ověřený překlad požádejte ve své překladatelské agentuře

Úřední překlady jsou opatřeny kulatým razítkem.  Jinak se jim také říká soudní překlady, úředně ověřené překlady nebo překlady s kulatým razítkem. S ověřením získává dokument na vážnosti a je k němu přistupováno, jako kdyby vznikl na českém území. To znamená, že je nutné, aby byl překlad naprosto přesný a nedošlo ke ztrátě důležitých údajů z originální cizojazyčné verze.

Jak získat notářsky ověřenou kopii úředního překladu z angličtiny?

Pokud získáte úřední překlad z angličtiny se soudním ověřením, bývá obvykle nutné mít více kopií. Jejich pořízení není nic složitého. Stačí, když s touto kopií navštívíte některý z Czech Pointů a necháte si ho potvrdit. Další možností je přímá návštěva notáře, který vám dá razítko, že je kopie věrohodná a ověřená.

Překlad úředních dokumentů opravdu přenechejte profesionálům

Pokud potřebujete přeložit některý z důležitých úředních dokumentů, budete potřebovat překlad s kulatým razítkem. Riziko chyby, kterou pozná pouze profesionál, je velké a hrozí, že by došlo k rozdílu ve znění dokumentu. Profesionální překlad od zkušeného tlumočníka pomůže vytvořit plnohodnotný a naprosto správný dokument i v českém jazyce.

Úřední překlady jsou poměrně časté a těší se velké oblíbenosti. Svůj vliv na tom má i zlepšující se ekonomika a expanze na zahraniční trhy. Někdy se smlouvy a dokumenty používají pro úřední styk i v zemích, kde je jiný oficiální jazyk. U všech těchto překladů je velmi důležitá přesnost. Ta určuje, zda budou všechny náležitosti pochopeny správně. Nebojte se proto investovat do úředního překladu z angličtiny, protože ve výsledku můžete hodně ušetřit tím, že předejdete nebezpečné chybě, které by mohla vést k sankcím nebo pokutám.

Poptejte v naší agentuře úřední překlad a obratem získáte nejen cenovou nabídku, ale také termín dodání. Úřední překlady pro vás vyhotovujeme téměř v deseti světových jazycích.