9Úřední překlad je velmi důležitou součástí našeho běžného života. V době, kdy je mezinárodní kontakt na denním pořádku, se můžeme často setkávat s důležitými dokumenty v cizím jazyce, které potřebujeme použít pro kontakt s úřady na našem území. A protože naším úředním jazykem je čeština, musí být tyto dokumenty přeloženy. V čem spočívají hlavní specifika úředního překladu a proč ho svěřit výhradně profesionálům?

Kdy využít úřední překlady z holandštiny?

Po úředním překladu z holandštiny saháme tehdy, když potřebujeme vytvořit kopii důležitého dokumenty v českém jazyce. Zde je nesmírně důležitá naprostá přesnost překladu. Konkrétně se jedná například i dokumenty, jako jsou rodný list, maturitní vysvědčení, výpis z trestního rejstříku, osvědčení o specializaci, soudní rozhodnutí, majetkové vypořádání, úprava právních a majetkových vztahů ve firmě a další. Jedná se o všechny úřední dokumenty, které vznikly v holandštině, a je nutné transformovat je do českého jazyka. Úřední překlady z holandštiny totiž slouží k jednání s úřady, pojišťovnami, soudy, ambasádami, školami a podobně.

Jak vypadá platný úřední překlad?

Úřední překlad má tři hlavní specifika. Vždy musí být svázán s originálním dokumentem. Tento svázaný překlad musí mít kulaté razítko potvrzující jeho platnost a správnost. Předání tohoto dokumenty nejčastěji probíhá na základě osobního kontaktu, ale výjimkou není ani poslání poštou, přes kurýra a podobně. Jedině takový dokument vám na úřadě uznají jako platný a budou s ním zacházet podle stanovených směrnic.

Proč žádat o profesionální úřední překlad

Pro styk s úřady se musí jednat o profesionální a soudně ověřený úřední překlad z holandštiny. Není možné předložit jen tak ledajaký dokument. Soudně ověřený překlad má kulaté razítko potvrzující jeho správnost a vážnost. Díky tomuto opatření je k dokumentu přistupováno tak, jako kdyby byl vytvořen přímo na českém území. Profesionální překladatelská agentura, která nabízí soudně ověřené překlady, navíc představuje jistou kvalitu řádně odvedené práce, kdy se z dokumentu nevytratí důležité údaje a nevzniknou pochybení způsobená nevhodným překladem. Zároveň úřady takovýto typ dokumentů vyžadují.

Co dělat, když potřebujete více kopií?

Pro styk s úřady je často nutné mít více kopií daného úředního překladu. Získání kopie v tomto případě probíhá úplně stejně, jako například žádost o ověřenou kopii českého dokumentu. Stačí navštívit některý z Czech Pointů, které bývají přítomné na poště a nechat si potvrdit kopii. Přijít můžete již s okopírovaným dokumentem, nebo si nechat vytvořit příslušný počet kopií rovnou na místě, kde vám je i potvrdí. Druhou možností je potom přímá návštěva notáře, který vám kopii také ověří a všechny takto vytvořené dokumenty budou mít stejnou platnost jako první originální překlad a původní dokument v holandštině. Neověřená kopie překladu je pro většinu úřadů neplatná a nepoužitelná.

Do úředního překladu se pustíme za vás!

Úřední překlady z holandštiny vyžadují naprostou přesnost a perfektní znalost daného jazyka. Často se mohou objevovat odchylky v rámci toho, na jakém území úřední dokument v holandském jazyce vznikl. Naše překladatelská agentura tento typ překladu za vás vyřeší. Poptejte nás ještě dnes s vaším dokumentem a obratem získáte nabídku na překlad včetně termínu dodání. Úřední překlady z holandštiny pro vás rádi vyřešíme také v expresním režimu.