italie

Úřední dokumenty se vyznačují jazykovou přesností. Použité termíny musí být přeloženy s naprostou dokonalostí, aby se eliminovalo riziko chyby plynoucí ze špatného překladu. Profesionální úřední překlady se v mnoha případech skutečně vyplatí a investice do nich pomáhá předcházet problémům a případným nedorozuměním.

 

Jaké dokumenty se nejčastěji překládají

Mezi dokumenty, které se překládají nejčastěji, patří soudní dokumenty, rozhodnutí o vypořádání majetku, ujednání o obchodních podmínkách, úmrtní listy, rodné listy, oddací listy nebo jiné právní dokumenty. Obecně se dá říci, že se úřední překlady z italštiny používají pro styk se soudy, školami, ambasádami a dalšími úřady. Všechny důvody, proč raději sázet na ověřené profesionální překlady je možné aplikovat i na jiné jazyky.

Pro žádost o práci v zahraničí je dobré využít profesionální úřední překlady do italštiny, které vytvoří perfektní dokument bez trapných chyb, kterých by se rodilý mluvčí nebo člověk, který jazyk dokonale ovládá, nedopustil. Předmětem překladů jsou tedy i maturitní vysvědčení, diplomy, osvědčení nebo certifikáty.

Jak vypadá úřední překlad?

Úřední překlad je oproti klasickému překladu běžného textu vybaven několik formálními náležitostmi. Úřední překlad je svázán s originálním dokumentem. Na překladu je umístěno kulaté razítko. Předávání tohoto dokumenty probíhá osobně, poštou nebo spediční firmou.

Soudně ověřené překlady jso

u opatřeny kulatým razítkem, které je nezbytně nutné, jinak nebude dokument na úřadě přijímán.

Pro kontakt s úřady je často nutné mít více kopií tohoto dokumentu. O jejich zhotovení můžete pořádat na Czech pointu nebo přímo u notáře.

Kdy žádat profesionální překlad úředního dokumentu z italštiny

O profesionální překlady z italštiny žádáme ve chvíli, kdy se dostaneme do styku s italským dokumentem, který je pro nás důležitý. Může se jednat o přijímání nových zaměstnanců na italské pobočce firmy, o dohodu vzájemné spolupráce nebo o soudní vyjádření k událostem, které se staly na italském území. Často jde i o osobní dokumentaci. Zjednodušeně řečeno, o úřední překlady z italštiny žádáme ve chvíli, kdy potřebujeme přesně přeložit dokument a mít jistotu, že jeho znění v našem jazyce můžeme skutečně věřit.

Proč vůbec překládat úřední dokumenty do rodného jazyka druhé strany?

Otázkou je, proč bychom se měli namáhat s překládáním úředních textů přímo do našeho rodného jazyka. Je to dáno tím, že u úředních dokumentů, smluv, soudních ustanovení a podobně důležitých záznamů, je důležité znát jejich přesné znění. To vám kvalitní překladatel může zajistit. Je mnohem lepší investovat do skutečně profesionálního překladu, kdy bude každé slovo přeloženo správně a bez změny významu. Dalším podstatným důvodem je právě i možnost opatřit dokument kulatým razítkem pro zajištění jeho správnosti.

Poptáváte úřední překlady z italštiny? Obraťte se na naši překladatelskou agenturu a obratem získáte nejen informaci ohledně ceny, ale také termínu dodání. V urgentních případech jsme schopni vyhotovit úřední překlad v expres režimu.