Dne 14. února má svátek Valentýn. Na tom by nebylo nic divného, kdyby se zároveň nejednalo o svátek všech zamilovaných. Podle některých jde o zbytečně kýčovitý svátek, který si vymyslely firmy s květinami, čokoládou a podobnými dárky. Jenže celý příběh je mnohem složitější a zároveň krásnější. Proč vznikl svátek svatého Valentýna a jak vypadají oslavy ve světě?

Legenda o svatém Valentýnu

Kdyby se vás někdo zeptal, odkud pochází zvyk ohledně slavení svátku zamilovaných na den 14. února, možná odpovíte, že jde o jasnou tradici z Ameriky, která se sem dostala nedávno. Pokud si přesně tohle myslíte, připravte se na vyvedení z omylu. Svátek svatého Valentýna je totiž ryze evropským svátkem, jehož slavení se jim v Americe zalíbilo. Hodně se využívají nejrůznější překlady do angličtiny pro vyjádření evropských tradic a původu svátku.

Ohledně vlastní legendy existují dvě verze příběhu.

Kdo to byl Valentýn?

Jedna varianta legendy říká, že Valentýn byl popraven kvůli neuposlechnutí rozkazu císaře. Ten totiž zrušil manželství, které údajně rozptylovalo vojáky od výkonu jejich povinností. Valentýn však věřil na lásku a páry tajně oddával. Navíc mužům prý často radil, aby se snažili nechodit do válek a raději zůstávali se svými ženami. Tím se dostal v nemilost u císaře, který se rozhodl pro jeho popravení právě v den 14. února.

Druhá verze příběhu v sobě nemá nic moc romantického a překlady do angličtiny by nám nevytvořili žádný tolik dojemný příběh o lásce, který si zamilovali na americkém kontinentu. V druhém případě šlo totiž o to, že Valentýn byl lékař, který zázračně uzdravil syna rétora Kratóna. To se však senátorům nezdálo a Valentýna obvinili z čar, kouzel a podivuhodných praktik. Výsledkem bylo opět uvěznění a poprava. Pro interpretaci v souvislosti se svátkem zamilovaným je jistě lepší verzí ta první, kdy jde přímo o lásku.

Evropské tradice

Překlad do angličtiny možná někdy mylně říkají, že jde o novodobou tradici. Jde však o zvyk, který je možné vysledovat až několik stovek let zpátky. Předávání květin je údajně převzato od toho, že Valentýn daroval květiny oddaným mladým párům.

Dalším zvykem je dávání přáníček v podobě nejrůznějších kartiček označovaných jako „Valentýnky“. I přesto, že jde o oblíbený zvyk v Americe, původ najdeme na britských ostrovech, kdy se odesílaly dopisy pro milovanou osobu již od začátku 19. století.

Další evropská tradice s nádechem legendy zase nabádá k brzkému darování květin. Říká se totiž, že dívka si vezme za muže toho, koho na 14. února potká jako prvního. Chlapci se tak dříve předháněli, kdo přijde ke své vyvolené jako první a pokusí se naplnit legendu. Překlady do angličtiny se u tohoto zvyku už příliš nevyskytují a jde spíše o zajímavost, která se dnes už příliš nedodržuje.

Jak se slaví Valentýn ve světě?

překlady do angličtiny můžeme zjistit zajímavé informace ohledně toho, jak se svátek svatého Valentýna slaví ve světě. U nás se většinou jedná o drobnou pozornost v podobě květiny, čokolády či jiného dárku a pozvání na večeři.

V Japonsku je tento den věnován rozmazlování mužů, kolem kterých ten den ženy skáčou a mohou jim naplno projevovat svou lásku, což je rozdíl oproti klasickému shovívanému a plachému chování.

Ve Finsku a Estonku je svátek pojat jako den přátelství, kteří si mezi sebou vyměňují dárky a přáníčka. Překlady do angličtiny tak v tomto případě mohou obsahovat trochu jinou slovní zásobu.

Ve Francii jde o oblíbený svátek, který se slaví již po mnoho let a má svou velkou tradici. Oslavy jsou doprovázeny nejrůznějšími romantickými gesty, večeřemi, dárky a pozornostmi.

 V Brazílii se zase touto dobou koná karneval a na slavení Valentýna nezbylo místo. Svátek oslavy zamilovaných si ale přesunuly na 12. června, kdy si zamilovaní vyměňují dárky, květiny a v rámci celé země se konají festivaly. Kromě oslavy lásky se také navštěvují příbuzní a tráví se společný čas s přáteli.