Velikonoční svátky jsou křesťanské svátky spojené s oslavou jara. Hlavními symboly jsou zvířecí mláďátka, veselé barvy a všudypřítomná radost z nového života. To, jak známe tradiční velikonoční oslavy u nás, se už ale nemusí úplně shodovat s oslavami v jiných zemích. Z řady z nich jsme převzali určité tradice, právě jako v případě sousedních německy mluvících zemích. Jak se slaví Velikonoce v Rakousku a v Německu? Představíme si několik základních tradic a na konci najdete základní slovíčka pojící se k Velikonocím a jejich překlad z němčiny.

Hledání vajíček

Rakousko a jiné převážně katolické regiony německy mluvících zemí nedají na velikonoční svátky dopustit a provází je řada zažitých tradic. Jejich oslavy se liší od těch našich, i když si můžeme všimnout společných znaků. Jedním z velkých tradic, jejichž obliba stoupá hlavně v posledních letech, jsou čokoládové cukrovinky ve tvarech nejrůznějších zvířátek. Podle klasických zvyků doručovala vajíčka ve Švýcarsku kukačka a v oblasti Westfahlen je nosila dokonce liška. V Německu se ale této role ujal zajíček, takže od té doby většina dětí v německy mluvících zemích hledá vajíčka, která jim poschovával velikonoční zajíček. Tento zvyk má hlubší kořeny a zajíc je symbolem plodnosti i z toho důvodu, že spí s otevřenými očními víčky, což v křesťanské interpretaci znamená obraz Krista, který ve smrti přinášel život a zmrtvýchvstáním znovuzrození. Právě od tohoto příběhu se rozmohlo i vyrábění čokoládových figurek právě ve tvaru zajíců. I v německy mluvících zemích se vajíčka barví.

Právě hledání velikonočních vajíček od zajíčka je krásnou tradicí, která děti vrací trochu zpět do klasických dob bez chytrých zařízení, počítačů a mobilů. Rozhodně není špatnou volbou inspirovat se u našich německy mluvících sousedů a uspořádat i vlastním dětem zábavnou honbu za překvapeními, která jim ukryl velikonoční zajíček. A kdo chce být opravdu inovativní, může se pokusit vymyslet i hru s německými slovíčky týkající se velikonočních svátků. Spojíte tak získávání důležitých jazykových dovedností s příjemnou a hravou zábavou během důležitého svátku během roku.

Alternativou hledání velikonočních vajíček pro dospělé jsou speciální etikety na lahvích od piva, kdy je cílem najít co nejvíce originálních kousků.

Bez pomlázky a delší volno

Rituály během velikonočního týdne jsou často podobné těm našim, ale velkým překvapením může být, že v Německu vůbec neznají tradici s pomlázkou. Výhodou je i fakt, že v tomto období během velikonočních svátků mají v Rakousku volno i v pátek. Samotné oslavy jsou tak o něco delší. Hlavně na vesnicích a v místech, kde stále dodržují tradice, trvají přípravy na hlavní víkend poměrně dlouho a velkolepému hodování předchází klasický půst známý i z našich tradic. Všechny školáky potěší i fakt, že období Velikonoc bývá spojeno s dvoutýdenními prázdninami, které jsou ideální pro cestování a užívání si jarních radostí naplno.

Pár velikonočních slovíček v němčině

Abyste rozuměli, až náhodou pojedete v období Velikonoc do německy mluvící země. Zde je pár základních slovíček a jejich překlad z němčiny.

  • Ostern – Velikonoce
  • Palmsonntag – Květná neděle
  • Gründonnerstag – Zelený čtvrtek
  • Aschermittwoch – Popeleční středa
  • Karfreitag – Velký pátek
  • Karsamstag – Bílá sobota
  • Ostersonntag – Boží hod velikonoční