Dnešní článek bude poukazovat na rozmáhající se nepěkný trend v překladatelském řemeslu. Alespoň my to tak IMG_6676zaznamenáváme. Budeme se věnovat zdrojovým textům, které si vytváříte vy sami (obecně lze tedy říci, že proběhne překlad z češtiny do cizího jazyka). Povíme si, co musíte udělat pro to, abyste získali kvalitní překlad. Zároveň rozebereme jednotlivé aspekty toho, co se může stát, pokud nedodáte kvalitní zdrojový dokument.

Kvalitní zdrojový text = první krok ke kvalitnímu překladu

Ač se to tak na první pohled nemusí zdát, tak kvalitní zdrojový text je prvním a nejdůležitějším předpokladem pro získání kvalitního překladu. Níže si ukážeme, jaké další náležitosti musí mít zdrojový dokument, aby mohl vzniknout kvalitní překlad. Zdrojový dokument musí být srozumitelný a čitelný text, který má jasné sdělení. A čeho je třeba se vyvarovat?

Dlouhá souvětí. V případě, že zdrojový text obsahuje dlouhá souvětí, bude text přeložen dle zdrojového dokumentu. To znamená, že souvětí vám zůstane i v cizím jazyce. I přesto, že překlad bude gramaticky správný, rozhodně to neznamená, že bude srozumitelný. Toto platí především u marketingových textů, které by obecně neměly být založené na dlouhých a krkolomných větách.

  • TIP! Předtím, než se rozhodnete nechat si přeložit jakýkoli text, několikrát si daný dokument přečtěte. Ideálně dokument nechte přečíst co nejvíce lidí, aby formulace byly jasné a srozumitelné. Jedině tak dosáhnete skvělého překladu.

Slovosled. Nejen souvětí mohou být kamenem úrazu. I přesto, že váš dokument nebude obsahovat dlouhá souvětí, je potřeba dávat pozor také na správný slovosled. Může se stát, že nesprávný slovosled ovlivní znění věty a tím i srozumitelnost textu.

  • TIP! I zde platí, že čím více očí vidí text, tím lépe lze eliminovat případné chybky. V tomto případě není žádnou hanbou použít služby českého korektora. Korektor vám upraví slovosled a gramatiku. Díky tomu váš zdrojový text bude opět o stupínek lepší.

Nelogická stylistika. V závislosti na typu textu, je třeba také přizpůsobit stylistiku. Ať řešíte marketingový text, smlouvu nebo třeba překlad knihy, je potřeba, aby daný typ sdělení měl vhodnou stylistiku. To je práce pro profesionály. Tím mohou být copywriteři nebo marketéři. Text by měl mít v ruce jednoduše nějaký odborník přes jazyk a s citem pro správnou stylistiku.

  • TIP! Zkuste spolupráci s marketingovou agenturou, na kterou najdete dobré reference (ideálně přes doporučení). To samé platí o copywriterech. Dobrý copywriter vám vytvoří text, za který se nebudete muset stydět.

A ještě malý bonus…

Pokud vaše texty nemají výše zmíněné neduhy, tak jste na nejlepší cestě získat také skvělý překlad. Nicméně aby dílo bylo kompletní, máme ještě dvě doporučení, která je dobré si pamatovat.

Terminologie. Je vaší povinností dodat interní terminologii, na kterou jste zvyklí. Ačkoli v naší agentuře pracují zkušení profesionálové, velice často se stává, že pro jedno slovo lze najít více výrazů v cizím jazyce. Abychom zamezili případným nedorozuměním, požadujeme od každého zákazníka terminologický slovníček. Pokud slovníček nemá, vytváříme ho my. A po odsouhlasení zákazníkem ho pak dále používáme.

Formát dodání. Ideálním formátem dodání je word dokument. My nemusíme nic konvertovat a vy nemusíte opravovat grafiku. Formátování vám zachováme.

Stále máte pochybnosti, zda je váš text dostatečně kvalitní pro překlad? Pošlete nám poptávku a v případě, že by dokument byl příliš krkolomný, vás na tuto skutečnost upozorníme. A pamatujte: nekvalitní zdrojový text není dobrým začátkem pro kvalitní překlad.