9Nizozemština je jazyk poměrně rozšířený. Je to z toho důvodu, že v době kolonizace získali Holanďané mnoho kolonií víceméně po celém světě. Vliv místních jazyků a odloučení od klasické evropské nizozemštiny vedlo k jistým změnám, které odlišují jednotlivé varianty tohoto jazyka. Jaké rozdíly panují v oblasti Surinamu a na jaké jazykové zvláštnosti narazíme na ostrově Svatý Martin?

Evropská nizozemština

Nizozemština je oficiálním jazykem sedmi zemí světa. Počet rodilých mluvčí dohromady tvoří něco přes 21 milionů lidí. Na evropském území se jedná o menšinový jazyk v Německu a ve Francii. U klasické evropské nizozemštiny můžeme rozlišit 3 nářečí. Konkrétně se jedná o franštinu, limburštinu a sasštinu. Zajímavé je, že nizozemština neuvádí konkrétní abecedu všech používaných znaků. Při snaze naučit se nizozemštinu se bohužel nevyhneme nepravidelným slovesům. Značně obtížná je i výslovnost, která bývá hlavním rozdílem mezi jednotlivými jazykovými variantami. Hodně rozebíraná je například odlišnost belgické nizozemštiny od té, která je používána přímo na území Nizozemska.

Nizozemština na Surinamu

Tento malý přímořský stát v Jižní Americe byl dříve nizozemskou kolonií. Na území Surinamu je nizozemština stále jedním z úředních jazyků. Druhým používaným jazykem je angličtina. Hlavním poznávacím znamením je fakt, že se surinamská nizozemština podobá belgické nizozemštině. Znamená to, že využívá měkké znělé [x], má obouretné [w] a převažuje tvorba souhlásky [r] pomocí špičky jazyka. Všimnout si můžeme také toho, že některá zvratná slovesa jsou používána jako nezvratná. Od roku 2005 bylo na surinamských školách upraveno vyučování pravopisu jazyka. V platnost vstoupily systémové změny nizozemského pravopisu, mezi které patří například vypuštění psaní c/k, kdy je nyní jedinou možností pouze „c“. Až do této doby se totiž na Surinamu vyučovalo podle starého pravopisu z roku 1947.

Nizozemština na ostrově Sv. Martin

Do roku 2010 byl ostrov Svatý Martin součástí skupiny čtyř ostrovů Nizozemské Antily. Dnes má již status konstituční země Nizozemska. Nejvíce používaných jazykem je právě nizozemština, která je doplněna angličtinou. Právě z toho důvodu zde můžeme pozorovat větší vliv angličtiny na tvoření slovní zásoby i způsob výslovnosti některých slov. Klasická evropská nizozemština má totiž mnohem blíže k němčině, kdy následuje francouzština a až na třetím místě figuruje vliv anglického jazyka. Na ostrově Svatý Martin se domluvíte stejně dobře nizozemštinou jako angličtinou, případně kombinací obou jazyků. Pro návštěvu této poměrně oblíbené turistické destinace si s sebou můžete vzít oba slovníky.

Jaké jsou rozdíly?

Největší rozdíly spočívají ve výslovnosti. Pozorovat můžeme i používání odlišných slov vytvořených vlivem místních jazyků. V obou zmíněných zemích je nizozemština úředním jazykem, který je vyučován na školách často podle platných pravopisných norem používaných rovněž v evropských státech. I přesto se však objevují drobné rozdíly hlavně v hovorovém jazyku. V zásadě však platí, že pokud jedna strana hovoří evropskou nizozemštinou a druhá strana například surinamskou nizozemštinou, budou si navzájem rozumět. Na rozdíl od afrikánštiny, což je samostatný jazyk, který vznikl právě na nizozemském základu, se nejedná o samostatné jazyky s vlastními pravidly. Spíše se dá říci, že se jedná o lokální nářečí používaná v dané oblasti.

Jak jsou na tom překlady do holandštiny?

V případě překladů do holandštiny pracujeme pouze s evropskou formou jazyka. Pro všechny zmíněné země, kde se mluví holandsky (potažmo nizozemsky) jsou překlady jasné a srozumitelné.