Pojďte se seznámit se třemi dánskými sochaři, kteří mají na kontě skvělé úspěchy a stojí za vytvořením známých děl. Znáte jejich jména? Pokud ne, určitě si přečtěte i něco více o jejich životech a zjistěte, jaké sochy vytvořili.

Hermann Ernst Freund

Jedním z významných dánských sochařů je například Hermann Ernst Freund. Překlad z dánštiny říká, že se narodil v roce 1786 a zemřel v roce 1840. Nejvíce se proslavil vytvořením soch bájných postav ze severské mytologie. Ve svém životě se nejdříve vyučil kovářem, ale poté pokračoval ve vzdělávání na Akademii umění v Kodani. Už zde se projevoval jeho velký talent, protože za dobu svých studií získal hned několik zlatých i stříbrných medailí. Aby načerpal další zkušenosti, vydal se po dokončení studia do Říma. Když se po čase vrátil zpět do Dánska, pustil se do velkého úkolu, jakým bylo zpracování severské mytologie. O něco později se stal profesorem na Akademii umění a některá jeho započatá díla byla po jeho smrti dokončena mladými učni.

Co se týká Freundova díla, mezi klíčové výtvory řadíme úchvatné zpracování severské mytologie. Patří sem 12 různých sošek, mezi kterým nechybí například Thor, Odin a Loki. Inspiraci pro jejich ztvárnění získal i z řecké a římské mytologie. Za jeho mistrovské dílo byla považována socha Ragnaroka, ale ten byl později zničen velkým požárem v roce 1884 a zachoval se pouze kousek sádrového odlitku. Pokud se chcete podívat na sochy od Hermanna Freunda, navštivte sbírku děl v Glyptoteku v Kodani. Budete si tak moci prohlédnout řadu velmi krásné zpracovaných soch, které právem patří do dánského kulturního dědictví.

Anne Marie Carl-Nielsen

Mezi další slavné a vážené dánské umělce patří i sochařka jménem Anne Marie Carl-Nielsen, rodným jménem Anne Marie Brodersen, která se narodila v roce 1863 a zemřela v roce 1945. Překlad z dánštiny uvádí, že nejraději měla motivy přírody a zvířat. Nebránila se ale ani tvorbě soch lidí, kdy je patrné skvělé naturalistické zobrazení se zachycením pocitů a pohybů. Údajně se stala první ženou, která byla v Dánsku vážně brána jako sochařka. Narodila se na velkém statku, odkud pramenila její záliba ve ztvárňování domácích zvířat. Na různých školách navštěvovala kroužky a výcvikové kurzy řezbářství a užitého umění. Měla také tu čest, že se mohla učit od sochaře Augusta Saabye. Za svůj talent získala stipendium pro studium na Umělecké škole pro ženy. Vypravila se také do Nizozemska, Belgie a Paříže, kde čerpala další inspiraci a učila se novým věcem. Zasloužila se také o založení společnosti sdružující ženské umělkyně, které v té době nebyly příliš oceňované.

Překlad z dánštiny vystihuje její díla jako pestrou směs s typickým stylem a citem pro zachycení detailů a naturalistické vyobrazení. Stala se doslova odbornicí na zpracovávání zvířecích motivů, takže byla vybrána pro zpracování lví dekorace na dveře katedrály v Ribe. Mezi její velkolepá díla dále patří například Jezdecká socha krále Kristiána IX., krásná socha Pegasus, či socha Mořské panny v Kodani. Je také autorkou památníku královny Dagmar.

Gunnar Aagaard Andersen

Třetím významným jménem mezi dánskými sochaři je Gunnar Aagaard Andersen. Překlad z dánštiny uvádí, že se narodil v roce 1919 a zemřel v roce 1982. Byl dánským sochařem, malířem, designérem a architektem, takže jeho záběr byl poměrně široký. Své umělecké vzdělání získal na škole umění a řemesel, odkud později přešel na Akademii výtvarných umění. Chvíli studoval také na Královské akademii umění ve Švédsku. Aby si rozšířil své obzory, vydal se do Paříže, Itálie a Anglie. Později se stal profesorem na Královské dánské škole umění.

Za svá díla a umělecký přínos získal dvě medaile. Překlad z dánštiny hovoří o tom, že některá jeho díla jsou vystavena i v New Yorku. Mezi jeho velká díla patří například dekorace koncertního sálu v Odense. Vypracoval si pověst skvělého architekta a patří mezi známá dánská jména 20. století.