Šéf EP napomíná poslance, aby mluvili pomaleji a svým rodným jazykem, protože tímto pomohou tlumočníkům. Generální tajemník Klaus Welle, řekl: „Je velice důležité, aby lidé nehovořili příliš rychle.“ Dodal, že tento požadavek vznesli sami tlumočníci. Tisíce tlumočníků a překladatelů pracují v institucích EU a musí si poradit s 24 úředními jazyky. Samotný Evropský parlament má 330 interních tlumočníků a 1800 externích. K tomu parlament zaměstnává přibližně 700 překladatelů, kteří překládají více než 100 000 stran měsíčně. Mezi nejčerstvější úřední jazyky patří chorvatština (2013), irština, bulharština a rumunština (vše v 2007).

Tlumočníci tlumočí simultánně. Generální tajemník Welle nicméně upozorňuje, že některé jazyky jsou přetížené a jiné nejsou dostatečně využité. Tlumočník je v kabině průměrně 10 hodin. Rozdíly mezi jednotlivými tlumočníky jsou ale velké. Někteří jsou v kabině šest a jiní až šestnáct hodin. Rozsah překladatelské a tlumočnické práce je obrovský. Dokonce i v OSN jsou tlumočníci pouze pro šest jazyků. „Je extrémně důležité, aby každý hovořil svým vlastním jazykem. Pokud poslanec hovoří cizím jazykem a ten není jeho rodný, kvalita projevu se snižuje. Tlumočníci v průběhu tlumočení upozorní, aby poslanec hovořil svým jazykem.“

Rozpočet na tlumočnické služby je 45 milionů EUR a dalších 9 milionů na externí překladatelské služby.

zdroj: BBC

Z tohoto článku si lze vzít ponaučení i pro běžné objednávky tlumočení. Zákazník by měl mluvit svým jazykem, v krátkých sekcích, jasně a srozumitelně. To samé partner, se kterým je vedeno jednání. V případě konference platí ty samé podmínky. Nezáleží na tom, zda tlumočení probíhá simultánně nebo konsekutivně. Tlumočník se vždy snaží o maximální přesnost a také rychlost. A proto je třeba vytvořit pro tlumočníky takové prostředí, které napomáhá jejich práci a snadnému přenosu informací od jednoho člověka ke druhému.

V naší překladatelské agentuře můžete poptat tlumočení dle vašich potřeb. Pojďme si shrnout, jak by taková poptávka IMG_6651měla vypadat a co by měla obsahovat

TIP! Poptávejte emailem. Je nám jasné, že nejraději byste znali cenu za tlumočení okamžitě, ale věřte, že nejrychlejší cesta, jak zjistit cenu a další podrobnosti, je emailem. Do emailu napíšete všechny podrobnosti a díky tomu budeme mít vše tzv. černé na bílém.

TIP! Datum, čas a místo tlumočení. Toto jsou dvě nejdůležitější informace, které potřebujeme vědět již u poptávky. Do emailu napište, kolik hodin tlumočení budete potřebovat, přesný začátek a místo, kde se bude tlumočení odehrávat.

TIP! Konsekutivně nebo simultánně. Jaký typ tlumočení potřebujete? Specifikujte tento požadavek do poptávky a my vám dle toho vyhotovíme nabídku. Pokud nevíte, co vlastně potřebujete, nevadí. Poradíme vám dle charakteru události, na kterou tlumočení poptáváte, a společně najdeme správný tip tlumočení.

TIP! Informace, informace, informace. Napište nám co nejvíce informací ohledně tlumočení, abychom věděli, na co se máme připravit. Čeho se tlumočení týká? Kolik bude přítomno lidí? Bude tlumočení audiovizuálně nahráváno? Jaké vztahy panují mezi jednotlivými stranami? A tak dále.

Doufáme, že jsme vám tímto článkem zodpověděli otázky, jak správně udělat poptávku na tlumočení. A také doufáme, že vám tyto informace pomohly. Pokud byste snad některé informace neuvedli, tak nevadí. My je z vás stejně budeme muset dostat. 🙂