Postmodernisté nám budou neustále neúnavně opakovat – jazyky jsou záludné. Přesný význam slov a sousloví nikdy nemusí být tak jasný, jak se na první pohled může zdát. Pro překlady do angličtiny to platí dvojnásob. To si můžeme hned ukázat na anglickém výrazu „Dogs must be carried on an escalator.“ Po prvním přečtení je zřejmé, že jestliže máme psa, tak ho jednoduše vezmeme do rukou a na eskalátoru ho budeme prostě držet. Při hlubším zkoumání, respektive na druhé přečtení, v tomto můžeme vidět i jiný význam. A to přesně ten, že pokud snad chceme využít eskalátor, tak je potřeba, abychom si sehnali a vzali do rukou nějakého psa.

Profesionální překladatel, který má dlouholeté zkušenosti s daným jazykem, tyto záležitosti velice rychle rozpozná. V tomto směru je úplně jedno, zda se jedná o překlady do angličtiny, nebo jiných jazyků. Zvláštní roli zde hraje také interpunkce, která může rapidně změnit význam věty. Jestliže překladatel pracuje napříč několika jazyky, potom se může velice rychle dostat na tenký led. V následujících několika odstavcích si ukážeme, co může dělat největší problémy nejen překladatelům, ale také běžným čtenářům a uživatelům jakéhokoli cizího jazyka.

imagesss

Přenesený význam – neboli IDIOM 

Abychom si upřesnili, co vlastně idiom znamená. Jedná se o sousloví, jehož význam není daný přesně slovy, která si můžeme jednotlivě přečíst. S idiomy jednoznačně nejvíce bojují všechny možné translatory (resp. strojový překlad). Opět si to ukážeme na konkrétním příkladu – „heavy rain“. Doslovně bychom toto spojení přeložili jako těžký déšť. Ale ruku na srdce. Už jste se někdy setkali s fakticky těžkým deštěm? Správně tušíte, že se jedná o prudký, neutuchající déšť. V Českém jazyce jednoduše liják. Překlady do angličtiny začínají mít v tomto směru úplně jiný nádech.

Toto si můžeme ukázat i na druhé příkladu a to je „watch your tongue“. Fakticky to zase neznamená, že byste se nutně museli dívat na svůj jazyk. Význam je opět trošku jiný. Znamená to, že byste si měli dávat pozor na to, co říkáte.  Znalost idiomů je dobrá nejen pro překladatele, pro které je to povinností, ale obzvláště pro všechny, kteří se snaží proniknout do tajů jakéhokoli cizího jazyka.

Akronymy – další oříšek

Použití akronymů je často velmi složité nejen pro překladatele. Největší dilema spočívá v tom, zda použít již existující akronym z původního textu, nebo vymýšlet nějaký nový. Jsou zde dva úhly pohledu. Na jednu stranu, pokud je organizace dostatečně známá pod svojí původní zkratkou, potom není potřeba vymýšlet něco nového. To jsou případy například organizací jako NATO, WTO nebo OSN. Jestliže se jedná o méně známé organizace, potom může mít smysl vytvořit specifický akronym. Tento postup v sobě nese riziko, že daná zkratka bude nečitelná a jednoduše v tom nikdo žádnou organizaci hledat nebude. Proto se v těchto nejasných případech doporučuje – zachovejte název a potom třeba do závorky uveďte akronym, aby bylo jasné o čem je v textu řeč! V tomto směru jsou překlady do angličtiny velice specifické, protože už jen samotný překlad organizace vyžaduje velice zkušeného překladatele.

A ještě nějaké problémy s překlady?

Ne, opravdu toho není málo. Dobrý překladatel se musí vypořádat nejen s výše uvedenými záležitostmi, ale musí toho řešit mnohem více. Například překlad jmen lidí, institucí, míst, použití slangu, zachování interpunkčních zvyklostí atp. S námi tohle řešit nemusíte. My Vám nabízíme služby našich profesionálních překladatelů, kteří mají dlouholeté zkušenosti v daném jazyce, a proto Vám vytvoří kvalitní a čtivý překlad. Nejen překlady do angličtiny, ale také do mnoha dalších jazyků Vám poskytne agentura PřekladyMartina.