O tom, jaké jsou možnosti tlumočení a co všechno po vás bude překladatelská agentura požadovat, když u ní budete objednávat tlumočení, jsme psali již zde.  Teď se můžeme podívat na samotný den „D“. Co vás vlastně čeká? Jak samotné tlumočení probíhá a co je pro vás jako osobu, jejíž řeč bude tlumočena, důležité vědět?

Ve své řeči dělejte pauzy

Pokud se jedná o konsekutivní tlumočení, tzn. „face to face“ neměli byste zapomenout, že tlumočník vaše slova bude překládat až po té, co skončíte. Mějte tak prosím na paměti, že dlouhé věty a konstantní monolog je pro překladatele náročný a hůře uchopitelný, tj. přetlumočitelný. Doporučujeme proto se s tlumočníkem ještě pár minut před vaším samotným vystoupením, setkat a případně si domluvit „signály“, kdy je potřeba, abyste udělali pauzu a tlumočník mohl vaše slova poslat dát:). Je pravděpodobné, že když se dáte do své řeči, budete možná k nezastavení a tak nezapomeňte, že bez svého tlumočníka, padnou vaše slova vniveč, protože vám nikdo nerozumí.

Odhoďte nervozitu: mluvte pomalu a srozumitelně

Je zřejmé, že nervozita, která u někoho může panovat před samotným vystoupením, způsobí, že následná řeč bude pak „na jeden nádech“ a vysypaná rychlostí blesku. Ano, i to se stává a na jednu stranu je to i pochopitelné, ale pro tlumočníka to je naprostá katastrofa. Zkuste se tak před samotným vystoupením hodit do pohody a klidu. Klidná mysl rovná se klidná a srozumitelná řeč.

Simultánní tlumočení a jeho nároky

U simultánního nebo tzv. kabinového tlumočení je dobré si uvědomit, že překladatel mluví pořád, ale opravdu pořád. Proto doporučujeme mít předem naplánované pauzy na občerstvení nejen pro publikum, ale také pro tlumočníka. Je nezbytné, abyste o těchto pauzách tlumočníka informovali.

Pokud jste se rozhodli tlumočení nahrávat, musí o této skutečnosti vědět nejen samotný tlumočník, ale také překladatelská agentura, u které jste si službu objednali!

Výsledná nahrávka, tj. produkt, který budete dále používat, musíte být totiž smluvně ošetřený. I když se totiž jedná o vaši akci, využíváte duševní bohatství tlumočníka, který s nahráváním a s dalším využitím nahrávky musí předem souhlasit.

A rada na závěr

Aby vaše tlumočení mělo hlavu a patu a proběhlo bez větších komplikací, které se sem tam, tak jako tak mohou objevit, doporučujeme předat všechny informace nejen o tom kdy, kde, v kolik, pro koho a jak, ale také obsahové textové podklady a materiály k tlumočení s větším časovým předstihem. Dostatek času pro seznámení se s obsahem tlumočení pomůže tlumočníkovi se na svou práci dostatečně (nejen terminologicky) připravit. Prostor k případným dotazům je tak důležitý nejen pro něho, ale hlavně pro vás.