Malířské okénko: USA

Američtí malíři se často přesidlovali do Evropy, kde zejména v Londýně a v Paříži čerpali novou inspiraci a učili se klasickým technikám. Někteří však zůstali věrni své vlasti a tvořili hlavně na území Spojených států amerických. Childe Hassam Impresionistický malíř...

Pohádky z anglicky mluvících zemí :-)

Klasické pohádky z USA a Velké Británie mají různé varianty a více filmových zpracování. S rostoucí globalizací jim začínáme přicházet na chuť i u nás v mnoha případech už ani nevnímáme, že se jedná o příběhy původem z jiných zemí. Americké pohádky Při hledání...