Sochařské okénko: USA

Mezi umělci z USA najdeme mnoho zajímavých osobností z různých uměleckých směrů. Nechybí ani velmi známá jména a lidé, kteří utvářeli celkovou historii sochařství. Pojďte se podívat na tři známé sochaře ze Spojených států amerických. Gutzon Borglum Známý americký...

Malířské okénko: Velká Británie

Mezi umělci z Velké Británie je několik zvučných jmen se světovým významem. Pojďme si představit tři malíře působící v různých obdobích a významně se podílející na celé britské kultuře. Thomas Gainsborough Britský malíř Thomas Gainsborough patří mezi nejvíce známé a...

Malířské okénko: USA

Američtí malíři se často přesidlovali do Evropy, kde zejména v Londýně a v Paříži čerpali novou inspiraci a učili se klasickým technikám. Někteří však zůstali věrni své vlasti a tvořili hlavně na území Spojených států amerických. Childe Hassam Impresionistický malíř...

Pohádky z anglicky mluvících zemí :-)

Klasické pohádky z USA a Velké Británie mají různé varianty a více filmových zpracování. S rostoucí globalizací jim začínáme přicházet na chuť i u nás v mnoha případech už ani nevnímáme, že se jedná o příběhy původem z jiných zemí. Americké pohádky Při hledání...