Jak to bylo se Slovenskem během války a po jejím konci?

Na čí straně stálo Slovensko? Jak vypadají dnešní oslavy konce války? Samostatný slovenský fašistický stát Už v roce 1939 převzala vládu nad Slovenskem Hlinkova slovenská ľudová strana v čele s Jozefem Tiso. Strana sestávala z uskupení všech zakázaných a potlačovaných...