Slovenské státní svátky

Den vzniku Slovenské republiky – 1. ledna Oficiální státní svátek oslavuje den, kdy vznikla samostatná Slovenská republika. Stalo se tak po rozdělení Československa. Samotnému rozdělení předcházela řada spekulací a dohadů, jestli k tomu má dojít. Nakonec bylo svoláno...

Jazykový koutek: SLOVENŠTINA

Dlouho nám zde chyběl článek o jazyce našich sousedů. A je konečně zde. Slovenština patří stejně jako čeština do západoslovanských jazyků. Po dlouhou dobu se vyvíjela podobně jako jazyk český. Za dob Československa se dokonce hovořilo o dvou podobách stejného jazyka....