Jazykový koutek – italština

Jazykový koutek – italština

Pojďme si představit jazyk, kterým se mluví v zemi plné dobrého jídla a vína. Jako správní milovníci italské kultury nebo také italského automotive průmyslu, nemůžeme nezahrnout do našeho jazykového koutku právě italštinu. Následující článek by vám měl poodhalit...

Překlad textu – na obsahu záleží!

Význam překladatelských služeb nespočívá pouze v kvalitních jazykových znalostech překladatele, ale také ve schopnosti dodržet kontinuitu obsahu textu. Obsah překladu musí být srozumitelný a především jednoduše pochopitelný pro konečného čtenáře. Předmětem dnešního...

Rozhovor s naším překladatelem

Dnes jsme se rozhodli udělat rozhovor s naším stálým překladatelem technické angličtiny – panem Müllerem. Věříme, že bude pro Vás zajímavé podívat se na problematiku překladů také ze strany agentury a překladatele. Kde a jak jste získal odborné znalosti Vaší technické...