Konec války na Ukrajině

Pojďme se dnes podívat na konec války na Ukrajině. Dnešní krátký článek nám představí tuto nelehkou dobu. Ukrajina byla sužována válkou a hladomory. Nepokoje nejsou výjimečné bohužel ani v dnešních dnech. Jak to vypadalo po konci války a co všechno znamenala 2....

Ukrajinština – znovuobjevený jazyk

Naše překladatelská agentura se zabývá nejen překladem germánských jazyků, ale také slovanských, kam se řadí kromě polštiny a ruštiny, také ukrajinština. Překlady do ukrajinštiny jsou v současné době velmi poptávaným typem překladu především díky snaze přiblížit se...