Německý pohádkový svět :-)

Tradiční pohádky v německy mluvicích zemích V německy mluvících zemích se setkáme s různými pohádkovými příběhy, které baví děti již po mnoho let. Řada z nich se také dostala do naší sbírky běžných příběhů, kdy jsme si trochu upravili detaily, ale základní příběhová...

Státní svátky: Německo

Vzhledem k tomu, že Vám v průběhu roku různě představujeme země (a jazyky), jejichž překlady děláme, tak si na tento trend opět dovolujeme navázat. Pro tentokrát nás čeká série článků o státních svátcích v různých zemích. Toto téma je velice zajímavé a průběžně...

Velikonoce u sousedů v Německu a v Rakousku

Velikonoční svátky jsou křesťanské svátky spojené s oslavou jara. Hlavními symboly jsou zvířecí mláďátka, veselé barvy a všudypřítomná radost z nového života. To, jak známe tradiční velikonoční oslavy u nás, se už ale nemusí úplně shodovat s oslavami v jiných zemích....